Thứ Ba, Tháng Bảy 16, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 15/2: HỌC BIẾT YÊU THƯƠNG

Ngày 15/2: HỌC BIẾT YÊU THƯƠNG

Ngày 15 tháng Hai

HỌC BIẾT YÊU THƯƠNG

Nguyện xin Chúa làm cho đức tin của anh chị em cứ gia tăng, và tình yêu của anh chị em đối với nhau và đối với mọi người cứ đầy tràn, như tình yêu của chúng tôi đối với
anh chị em vậy. Còn về tình yêu giữa anh chị em với nhau, anh chị em không cần ai viết cho mình, vì chính anh chị em đã được Ðức Chúa Trời dạy rằng chúng ta phải yêu nhau.
–1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:12, 4:9-

Thiên Chúa là tình yêu (1 Giăng 4:16). Chính bản tính của Ngài là tình yêu thương hoàn hảo, nhưng bởi vì tội lỗi, tình yêu ấy không luôn luôn tự do và tự nhiên đến với con cái Ngài. Bạn có thể được nuôi dưỡng trong một mái nhà mà tình yêu không được thể hiện. Có lẽ bạn đã bị người mình yêu làm tổn thương, và lòng bạn đã trở nên chai cứng như một sự tự vệ chống lại nỗi đau khác nữa. Có thể bạn yêu thương người khác nhưng không biết cách diễn tả tình yêu ấy bằng lời nói hoặc hành động. Bạn có thể cảm thấy nản lòng vì mình đã được Chúa kêu gọi để yêu thương, nhưng bạn lại không hiểu được làm thế nào để yêu thương người khác.

Phao-lô đã viết cho các tín hữu ở Tê-sa-lô-ni-ca để khích lệ họ đừng nản lòng khi họ học cách yêu thương nhau (1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:7). Họ không cần Phao-lô giải thích cho họ phải yêu thương nhau ra sao, vì chính Chúa sẽ dạy họ phải yêu thương nhau thế nào. Chúa sẽ ban cho họ tình yêu của Ngài, và khi họ bước theo Ngài, Ngài sẽ khiến cho tình yêu thương đó nhân cấp lên nhiều. Nếu họ thấy một ai đó thật khó yêu, Chúa sẽ ban năng lực cho họ để yêu thương qua Thánh Linh của Ngài.

Trong ân điển Ngài, Chúa đã dự phòng trước sự yếu đuối của con người chúng ta, và Ngài sẵn sàng dạy chúng ta biết cách yêu thương nhau. Không có ngoại lệ nào. Chúa có thể dạy chúng ta yêu thương ngay cả người đặc biệt khó chịu nhất.

Bạn có đang tranh chiến để yêu thương một ai đó không? Chúa sẽ giúp bạn. Ngài sẽ ban năng lực để bạn yêu thương cha mẹ, người bạn đời, con cái, bạn bè, và kẻ thù của bạn bằng tình yêu thương đậm sâu hơn là bạn có thể từng yêu thương họ với sức riêng mình. Nếu bạn không biết cách diễn tả tình yêu thương của mình một cách ý nghĩa, Chúa sẽ dạy bạn cách thực hiện điều ấy. Chúa là Đấng có thẩm quyền trên tình yêu thương. Khi bạn liên hệ với những người khác, hãy xin Chúa khiến cho tình yêu của Ngài tuôn tràn sang cho họ qua đời sống bạn.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN