Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 61: Được Gọi Làm Thánh Đồ

Bài 61: Được Gọi Làm Thánh Đồ

Bài 61: Được Gọi Làm Thánh Đồ

Đọc 1 Cô-rinh-tô 1:1-3

1Phao-lô, bởi ý định của Đức Chúa Trời, được kêu gọi làm sứ đồ của Đấng Christ Jêsus, cùng với Sốt-then, anh em chúng ta,

2kính gửi Hội Thánh Đức Chúa Trời tại Cô-rinh-tô và những người đã được thánh hóa trong Đấng Christ Jêsus, được gọi là thánh đồ, cùng với tất cả những người ở khắp mọi nơi đang kêu cầu danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa của họ và của chúng ta.

3Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ ban ân điển và bình an cho anh em.

Câu căn bản: …những người đã được thánh hóa trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, được gọi là thánh đồ… (Câu 2 phần b).

Suy niệm: Theo một cách thức, tất cả những người tín đồ của Chúa Giê-xu một ngày nào đó đều kinh nghiệm một áp lực: Người ấy có thể bị cám dỗ phạm tội gian dâm với một người bạn trong cùng sở làm, hay bị cám dỗ không khai hết những điều khoản trong phiếu khai thuế hàng năm, hay bị dụ dỗ hút cần sa ở trường học vì bè bạn thách thức vân vân.

Áp lực ở khắp mọi nơi, không thể nào tránh được. Làm sao đây? Đi tu chăng?

Thiếu niên Sa-mu-ên ngày xưa, về sau làm sứ giả tiên tri của Chúa, lớn lên trong một môi trường thối nát. Các con trai của thầy tế lễ mà Sa-mu-ên phục vụ nổi tiếng xấu xa đồi truỵ. Hoàn cảnh như thế dễ xô đẩy Sa-mu-ên vào chỗ phạm tội, nhưng thiếu niên này vẫn sống gương mẫu. Đức tính trung tín và thánh thiện của Sa-mu-ên không bị hoàn cảnh làm hoen ố.

Ai tưởng rằng cần phải sống một nơi nào thừa trừ khỏi những nhơ bẩn để không bao giờ phạm tội là một ảo tưởng.

A-đam và Ê-va phạm tội khi họ sống trong vườn địa đàng Ê-đen.

Vua Đa-vít phạm tội gian dâm khi ông sống tại Giê-ru-sa-lem trong một hoàng cung lộng lẫy.

Trong khi đó ông Gióp và Giô-sép vẫn sống ngay lành trước mặt Chúa dù rằng hoàn cảnh của họ đẩy họ đến chỗ phải sống ngược lại?

Người tin Chúa không thể nào đổ lỗi cho hoàn cảnh đã làm cho mình mất lòng tin. Vì đó là vấn đề trách nhiệm và lựa chọn trước mặt Chúa.

Hôm nay chúng tôi xin khuyến khích bạn hãy đứng lên vì Chúa. Vì nếu Sa-mu-ên buông mình trong môi trường thối nát, cuộc đời ông ta chắc chắn đã khác hẳn. Lựa chọn của Sa-mu-ên là một gương sáng cho mọi người theo.

Mặc dù môi trường, hoàn cảnh ra sao, bạn hãy quyết tâm trở thành thánh đồ của Chúa. Mặt khác, những ảnh hưởng xấu xa có khi lại còn khiến chúng ta nỗ lực tìm cách làm vui lòng Chúa hơn nữa !!

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Chúa, con không dám phạm tội lấy cớ là hoàn cảnh xui khiến, cũng không lẩn trốn trong môi trường nhiều ảnh hưởng tội ác, nhưng con quyết định dành riêng cuộc đời con cho Chúa.  A-men.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN