Thứ Hai, Tháng Năm 27, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 2/3: NGAY BÂY GIỜ LÀ THỜI ĐIỂM ĐÚNG LÚC

Ngày 2/3: NGAY BÂY GIỜ LÀ THỜI ĐIỂM ĐÚNG LÚC

Ngày 2 tháng Ba

NGAY BÂY GIỜ
LÀ THỜI ĐIỂM ĐÚNG LÚC

Thần của Chúa Hằng Hữu ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi,
để tôi rao báo tin mừng cho người nghèo;
Ngài sai tôi đi rịt lành những tấm lòng tan vỡ,
để công bố lệnh ân xá cho những người bị lưu đày,
rao lịnh phóng thích cho những người bị giam trong ngục tối,
để công bố năm hồng ân của Chúa và ngày báo trả
của Ðức Chúa Trời chúng ta, để an ủi mọi kẻ khóc than.
(Ê-sai 61:1-2)

Thời điểm của Chúa thật hoàn hảo! Khi Ngài phán, thì thời điểm để đáp ứng trong sự vâng phục là ngay bây giờ. Chúng ta thường hành động như thể mình có tất cả thời giờ trên thế giới này để vâng phục Ngài, nhưng lịch sử không chờ đợi sự cam kết của chúng ta. Không có chuyện trì hoãn một quyết định của Thiên Chúa. Hoặc là chúng ta vâng phục, hoặc là bất tuân. Đó là vấn đề đức tin hoặc vô tín, vâng phục hoặc bất tuân mà thôi.

Khi Chúa loan báo bây giờ là thời điểm thuận tiện, thì điều bạn sắp làm kế tiếp rất hệ trọng. Con người rất thường không sẵn sàng khi có lời đến với họ từ nơi Chúa. Thiên Chúa phán: “Bây giờ là lúc các ngươi phải đáp lời Ta” còn họ thì trả lời: “Nhưng tôi chưa sẵn sàng. Tôi có một số công chuyện cần phải làm trước. Tôi bận rộn lắm!” (Ma-thi-ơ 8:21). Thời điểm của Chúa luôn luôn hoàn hảo. Ngài biết bạn, và Ngài biết tỏ tường các hoàn cảnh của bạn. Ngài biết tất cả mọi điều Ngài đã xây dựng vào trong đời sống bạn cho đến lúc này, và khi gửi lời mời gọi bạn, Ngài biết rằng các nguồn tài lực của Ngài đã quá đủ cho bất cứ sứ mạng nào Ngài giao cho bạn.

Đó là lý do Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa quan tâm đến tấm lòng của chúng ta. Nếu chúng ta không giữ lòng mình luôn yêu mến Chúa Giê-su, thì sự bất tuân của chúng ta khi Chúa phán có thể ảnh hưởng đến cuộc đời những người khác. Khi Chúa phán, thì luôn luôn xuất phát từ bối cảnh vĩnh cửu. Chúng ta không cần phải biết hết tất cả những hàm ý của điều Ngài đang yêu cầu. Chúng ta chỉ cần biết rằng đó là lời đến từ Thiên Chúa toàn năng. “Bây giờ” luôn là thời điểm thuận tiện để đáp ứng với Chúa!

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN