Thứ Ba, Tháng Bảy 16, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 76: Ở Trong Đấng Christ

Bài 76: Ở Trong Đấng Christ

Bài 76: Ở Trong Đấng Christ

Đọc Rô-ma 8:1-17

1Vậy bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Jêsus sẽ không bị kết tội nữa;
2vì luật của Thánh Linh sự sống trong Đấng Christ Jêsus đã giải phóng tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết.
3Vì điều gì luật pháp không thể làm được do xác thịt làm cho suy yếu thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã sai chính Con Ngài mang lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi để giải quyết tội lỗi; Ngài đã kết án tội lỗi trong xác thịt,
4để sự công chính mà luật pháp đòi hỏi được thực hiện đầy đủ trong chúng ta, là những người không sống theo xác thịt, nhưng sống theo Thánh Linh.
5Thật thế, những ai sống theo xác thịt thì chú tâm vào những việc thuộc xác thịt; còn những ai sống theo Thánh Linh thì chú tâm vào những việc thuộc Thánh Linh.
6Chú tâm vào xác thịt sinh ra sự chết, còn chú tâm vào Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an;
7vì tâm trí hướng về xác thịt thì thù nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không thuận phục luật pháp của Đức Chúa Trời; thực ra, nó không có khả năng để thuận phục.
8Người nào sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời.
9Nhưng nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời thật sự ở trong anh em thì anh em không sống theo xác thịt, mà sống theo Thánh Linh; còn ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.
10Vậy, nếu Đấng Christ ở trong anh em thì dù thân thể anh em chết vì tội lỗi, tâm linh anh em vẫn sống nhờ sự công chính.
11Nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại từ cõi chết ở trong anh em, thì Đấng đã khiến Đấng Christ sống lại từ cõi chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài đang ở trong anh em mà ban sự sống cho thân thể hay chết của anh em.
12Thưa anh em, chúng ta không mắc nợ xác thịt để sống theo xác thịt.
13Vì nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết; nhưng nếu anh em nhờ Thánh Linh làm cho chết công việc của thân thể thì anh em sẽ sống.
14Vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời.
15Thật vậy, anh em đã không nhận lấy tinh thần làm nô lệ để cứ sống trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy tinh thần làm con nuôi, và nhờ đó, chúng ta gọi rằng: “A-ba! Cha!”
16Chính Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.
17Nếu là con cái thì chúng ta cũng là người thừa kế, vừa là người thừa kế của Đức Chúa Trời vừa là người cùng thừa kế với Đấng Christ; nếu chúng ta thật sự cùng chịu khổ với Ngài thì chúng ta sẽ cùng được vinh quang với Ngài.

Câu căn bản: Vậy bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Giê-xu sẽ không bị kết tội nữa. Câu 1.

Suy niệm: Rô-ma chương 8 là một trong những phân đọan Kinh Thánh quan trọng nhất trong toàn bộ Kinh Thánh, vì vậy chúng ta sẽ nghiên cứu chi tiết từng câu một. Mời các bạn theo dõi kỹ.

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu hai cụm từ: Ở trong Đấng ChristKhông bị kết tội.

Ở trong Đấng Christ nghĩa là sống, chết, phục sinh cùng với Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Ở trong Đấng Christ cũng có nghĩa là sống trong Chúa mỗi ngày. Người tin Chúa thật hiệp nhất với Chúa: đặt cuộc đời mình trong Chúa – quá khứ hiện tại và tương lai trong Chúa hoàn toàn.

Tin Chúa không phải là gia nhập Đạo Tin Lành, có Kinh Thánh, đi nhà thờ biết cầu nguyện v.v. Nhưng là sống trong Chúa Cứu Thế. Chúa làm chủ cuộc đời mình.

Không bị kết tội nghĩa là: khi tin nhận Chúa Giê-xu làm chủ cuộc đời thì mỗi người tin được trắng án, nghĩa là không bị phán xét tội nữa mà hoàn toàn được tha thứ và được kể như là chưa bao giờ phạm tội.

Chỉ những ai tin nhận Chúa Giê-xu mới không bị kết tội mà thôi, tất cả những người khác đều phải ứng hầu trước một tòa án phán xét tội của Chúa, và bị kết tội.

Những ai Ở Trong Đấng Christ sẽ phải ra một tòa khác để xét về sự trung tín và kết quả của niềm tin trong cuộc đời người ấy. Đó là tòa ban thưởng hơn là trừng phạt.

Bạn đã ở trong Đấng Christ chưa?

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN