Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 17/3: PHƯƠNG CÁCH THA THỨ CỦA CHÚA

Ngày 17/3: PHƯƠNG CÁCH THA THỨ CỦA CHÚA

Ngày 17 tháng Ba

PHƯƠNG CÁCH THA THỨ CỦA CHÚA

Vì nếu các ngươi tha thứ những vi phạm của người ta,
Cha các ngươi trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi.
Nhưng nếu các ngươi không tha thứ người ta,
Cha các ngươi cũng sẽ không tha thứ những vi phạm của các ngươi.
-Ma-thi-ơ 6:14-15-

Có thể bạn cho mình là một người biết tha thứ, nhưng bây giờ bạn lại đang đối diện với một người nào đó mà bạn không thể tha thứ được. Mỗi khi phải phấn đấu để tha thứ, bạn cần xem lại mình đã như thế nào khi lần đầu tiên Chúa tha thứ cho bạn. Ê-phê-sô đoạn 2 cho thấy bạn là “người ngoại quốc” và “con của cơn thịnh nộ.” Tuy vậy, Chúa đã tha thứ cho tội lỗi đau buồn và sự nổi loạn khủng khiếp nhất của bạn. Trong khi bạn vẫn khước từ Chúa, thì Chúa Giê-su Christ đã chết vì bạn (Rô-ma 5:8). Như vậy, làm sao bạn lại có thể từ chối không tha thứ cho những người có lỗi với bạn? Sự tha thứ không phải là một ân tứ tâm linh, một kỹ năng, hay một đặc điểm được thừa kế. Sự tha thứ là một chọn lựa. Chúa Giê-su nhìn xuống những người đã tàn nhẫn đóng đinh Ngài trên thập tự giá và chế giễu Ngài, nhưng Ngài đã kêu lên: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc mình làm” (Lu-ca 23:34). Vậy thì làm sao chúng ta có thể từ chối không tha thứ cho những người phạm lỗi nghịch cùng chúng ta?

Chúa Giê-su phán rằng mức độ mà chúng ta đang tha thứ cũng là tiêu chuẩn mà Chúa sẽ dùng để tha thứ chúng ta. Đường lối của Chúa rất khác với đường lối của chúng ta. Sự tha thứ của Chúa không dựa theo những tiêu chuẩn do chúng ta xác định, mà phải dựa trên những tiêu chuẩn Ngài đã thiết lập trong Lời Ngài. Chúa không cho phép ngoại lệ nào khi nói đến sự tha thứ.

Khi chúng ta thật sự hiểu được sự tha thứ đầy ân điển của Chúa trong đời sống mình, chúng ta sẽ tự nhiên muốn bày tỏ cùng một sự tha thứ ấy cho người khác (Ê-phê-sô 4:32; Cô-lô-se 3:13). Trước khi bạn xin Chúa tha thứ, hãy để chút thời giờ xét lại tình trạng các mối quan hệ của bạn. Bạn có muốn Chúa tha thứ cho bạn cùng một cách như bạn hiện đang tha thứ cho người khác không?

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN