Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 76 Quyền năng của sự tha thứ

Bài 76 Quyền năng của sự tha thứ

Đọc Kinh Thánh: Giăng 20:19-25

19Chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, cửa nơi các môn đồ ở đều đóng vì sợ người Do Thái. Đức Chúa Jêsus đến đứng giữa họ và nói: “Bình an cho các con!”

20Nói xong, Ngài cho họ xem tay và sườn mình. Khi thấy Chúa, các môn đồ thật vui mừng.

21Ngài lại nói với họ: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các con thể ấy.”

22Nói xong, Ngài hà hơi trên họ và nói: “Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh.

23Nếu các con tha tội cho ai thì tội của người ấy sẽ được tha; nếu các con cầm tội ai lại thì tội của người ấy sẽ bị cầm lại.”

24Lúc Đức Chúa Jêsus đến thì Thô-ma gọi là Đi-đim, một trong mười hai sứ đồ, không có ở đó với họ.

25Các môn đồ khác nói với ông: “Chúng tôi đã thấy Chúa.” Nhưng Thô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu tôi không đặt ngón tay tôi vào chỗ dấu đinh, và không đặt bàn tay tôi vào sườn Ngài thì tôi sẽ không tin.”

Câu căn bản: 22Nói xong, Ngài hà hơi trên họ và nói: “Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh.

23Nếu các con tha tội cho ai thì tội của người ấy sẽ được tha; nếu các con cầm tội ai lại thì tội của người ấy sẽ bị cầm lại.”

Suy niệm: Các môn đệ lại tụ họp tại Phòng Cao chờ đợi gặp Chúa Phục sinh, vì cho đến lúc ấy chỉ có bà Ma-ri Ma-đờ-len gặp Chúa mà thôi. Thế rồi Chúa Giê-xu xuất hiện trong khi các cửa đều đóng kín. Mọi người thấy rõ Chúa với các dấu đinh trên hai tay. Họ hỏi han Chúa và  ca ngợi Ngài.

Chúa nói ngay:

“Bình an cho các con! Như Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các con thể ấy.”

Các môn đệ suy nghĩ: Chúa sai chúng con đi với quyền năng nào?

Việc ra đi làm nhân chứng cho Chúa sẽ gặp nhiều chống đối, nhưng thái độ của nhân chứng là kiên nhẫn và sẵn lòng tha thứ, vì vậy Chúa bảo tiếp:

Chúa bảo: “Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh.

23Nếu các con tha tội cho ai thì tội của người ấy sẽ được tha; nếu các con cầm tội ai lại thì tội của người ấy sẽ bị cầm lại.”

Chúa Phục sinh trao cho người tin Ngài quyền năng tha thứ trong danh Ngài. Uy quyền này ngày xưa nằm trong tay các vị trưởng tế. Nay Chúa Phục sinh trao quyền đó cho những người tin nhận Ngài.

Đây là điều mà vào mùa Phục-sinh ít ai nhắc đến.  Nhưng đó chính là điều đầu tiên Chúa Phục sinh phán dạy các môn đệ Ngài.

Người tin Chúa có bổn phận nghe người khác nói về các nhu cầu của họ và xưng nhận những điều mình không làm được. Thường khi được người xưng nhận lỗi lầm của họ, chúng ta chỉ nói: Tôi thông cảm, tôi hiểu.  Thật ra phải nói rõ: “Tôi xin tha thứ nhân danh Chúa Phục sinh Giê-xu.”

Có lẽ hôm nay là lần đầu tiên bạn nghe về việc tha thứ này, tuy nhiên đó chính là lời dạy đầu tiên của Chúa Phục sinh.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN