Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 82 - Chịu khổ vì Chúa

Bài 82 – Chịu khổ vì Chúa

Đọc Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:24-29

24Hiện nay tôi vui mừng trong sự gian khổ vì anh em, và cũng vì thân thể Ngài là Hội Thánh, mà đem thân xác mình hoàn tất phần còn lại trong sự thương khó của Đấng Christ.

25Tôi đã trở nên người phục vụ Hội Thánh, theo trách nhiệm mà Đức Chúa Trời đã ủy thác cho tôi để rao giảng lời Ngài cho anh em một cách đầy trọn;

26tức là sự mầu nhiệm đã được giấu kín trải qua các thời đại và các thế hệ, nhưng bây giờ được giãi bày cho các thánh đồ của Ngài.

27Vì Đức Chúa Trời muốn họ bày tỏ sự phong phú và vinh quang của mầu nhiệm nầy giữa dân ngoại như thế nào, ấy là Đấng Christ ở trong anh em, là niềm hi vọng vinh quang.

28Chính Ngài là Đấng chúng tôi rao giảng. Chúng tôi dùng tất cả sự khôn ngoan để cảnh cáo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu trình diện mọi người cách toàn hảo trong Đấng Christ.

29Chính vì điều nầy mà tôi ra sức làm việc và chiến đấu với cả năng lực mà Ngài hành động một cách mạnh mẽ trong tôi.

Câu căn bản: 24Hiện nay tôi vui mừng trong sự gian khổ vì anh em, và cũng vì thân thể Ngài là Hội Thánh, mà đem thân xác mình hoàn tất phần còn lại trong sự thương khó của Đấng Christ.

Suy niệm:  Câu 24 trên đây không có nghĩa là Chúa chịu thương khó chưa đủ, thật ra Hê-bơ-rơ  10:10-12 ghi rằng: 10Theo ý muốn đó, chúng ta được thánh hóa nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả.

11Mỗi thầy tế lễ hằng ngày đứng phục vụ và thường xuyên dâng cùng một loại sinh tế, là điều không bao giờ có thể cất tội lỗi đi được.

12Nhưng Đấng Christ đã vì tội lỗi dâng một sinh tế chuộc tội duy nhất và đời đời, rồi ngồi bên phải Đức Chúa Trời;

 Sứ đồ Phao-lô muốn nói đến việc rao truyền sự chết của Chúa Giê-xu cho đồng loại là một việc khó khăn vô cùng. Ông đã kinh nghiệm điều đó và tình nguyện chịu khổ để nhân loại tin nhận vào sự hi sinh của Chúa mà được cứu rỗi. Người rao truyền Phúc Âm ngày nay biết rõ việc này

Sứ đồ Phao-lô nó tiếp: 28Chính Ngài là Đấng chúng tôi rao giảng. Chúng tôi dùng tất cả sự khôn ngoan để cảnh cáo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu trình diện mọi người cách toàn hảo trong Đấng Christ.

29Chính vì điều nầy mà tôi ra sức làm việc và chiến đấu với cả năng lực mà Ngài hành động một cách mạnh mẽ trong tôi.

Trong công tác truyền bá Phúc Âm có mấy khâu quan trọng:

  1. Dùng tất cả sự khôn ngoan để cảnh cáo mọi người: về cuộc phán xét tội ác của mỗi người do Chúa Giê-xu thực hiện.
  2. Dạy dỗ mọi người về ơn cứu rỗi của Chúa
  3. Đem mọi người đến với Chúa Cứu Thế, để họ tin Chúa và được cứu rỗi.

Sứ đồ Phao-lô đem hết khả năng rao truyền Phúc Âm, chịu khổ vì Chúa để cứu vớt mọi người. Chúng ta ngày nay noi gương ông, cũng xin Chúa dẫn dắt mình phục vụ Chúa như thế.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN