Bài 83 – Biến đổi dần dần

Đọc Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 3:12-18

12Vì có niềm hi vọng như vậy, nên chúng tôi rất dạn dĩ,

13không giống như Môi-se, lấy màn che mặt mình để con dân Y-sơ-ra-ên không thấy sự kết thúc của hào quang chóng tàn.

14Nhưng lòng họ vẫn cứng cỏi, vì cho đến ngày nay, khi họ đọc Cựu Ước, bức màn ấy vẫn chưa cất khỏi họ; vì chỉ trong Đấng Christ, bức màn ấy mới được cất bỏ.

15Thật vậy, cho đến ngày nay, mỗi khi nghe đọc sách Môi-se thì bức màn lại che phủ lòng họ.

16Nhưng khi một người trở lại với Chúa, thì màn ấy được cất đi.

17Chúa là Thánh Linh, nơi nào có Thánh Linh của Chúa, nơi đó có tự do.

18Tất cả chúng ta đều để mặt trần chiêm ngưỡng vinh quang Chúa, được biến đổi trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ vinh quang đến vinh quang; vì điều nầy đến từ Chúa là Thánh Linh.

Câu căn bản: 18Tất cả chúng ta đều để mặt trần chiêm ngưỡng vinh quang Chúa, được biến đổi trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ vinh quang đến vinh quang; vì điều nầy đến từ Chúa là Thánh Linh.

Suy niệm: Khi tin nhận Chúa, chúng ta được Thánh linh của Chúa ngự vào đời sống cho chúng ta ngắm nhìn vinh quang của Chúa, khi chúng ta cầu nguyện tương giao với Ngài, và chúng được biến đổi dần dần giống như Ngài.  Đây là một huyền nhiệm trong đạo Chúa mà không tôn giáo nào của trần gian dạy như thế.

Chúng ta ngắm nhìn vinh quang Chúa mỗi ngày và biến đổi dần dần giống như Chúa.

Xin anh chị em vui lòng dành một ít thời gian đọc lời Chúa và cầu nguyện với Ngài mỗi ngày để chúng ta phản ánh vinh quang của Chúa để đắc thắng bóng tối của trần gian này và sống mãi trong vinh quang của Chúa.

Nguyễn Sinh