Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 94: Một Cuộc Đời Hữu Ích

Bài 94: Một Cuộc Đời Hữu Ích

Bài 94: Một Cuộc Đời Hữu Ích

Đọc Tít 3:1-15

1Hãy nhắc nhở các tín hữu phải tuân phục các người lãnh đạo và chính quyền, phải vâng lời và sẵn sàng làm mọi việc lành,
2không xúc phạm ai, tránh gây gổ, nhưng hãy dịu dàng và cư xử hết sức nhã nhặn với mọi người.
3Vì chính chúng ta trước đây cũng ngu muội, không vâng phục, bị lừa dối, nô dịch cho đủ thứ dục vọng và lạc thú, sống trong sự gian ác, ghen tị, đáng ghét và coi thường nhau.
4Nhưng khi lòng khoan dung và nhân ái của Đức Chúa Trời, Cứu Chúa chúng ta, được bày tỏ thì Ngài cứu chúng ta,
5không phải bởi việc công chính chúng ta đã làm, nhưng bởi lòng thương xót của Ngài, qua việc thanh tẩy của sự tái sinh và đổi mới của Đức Thánh Linh,
6là Đấng mà Ngài đã tuôn đổ dồi dào trên chúng ta bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta,
7để chúng ta nhờ ân điển Ngài mà được xưng công chính, trở nên người thừa kế niềm hi vọng về sự sống đời đời.
8Đây là lời chắc chắn. Ta muốn con nhấn mạnh những điều đó, để những ai đã tin Đức Chúa Trời sẽ chú tâm vào việc lành. Đó là điều tốt đẹp và ích lợi cho mọi người.
9Nhưng hãy tránh những cuộc tranh cãi dại dột, những vấn đề gia phả, những sự bất hòa và những tranh luận về luật pháp; vì những điều nầy đều vô ích và chẳng có giá trị gì.
10Sau khi đã khiển trách kẻ gây bè phái một đôi lần rồi thì hãy xa lánh họ;
11vì con biết rằng kẻ cứ lầm lạc và phạm tội như thế, thì đã tự kết án mình rồi.
12Khi ta sai A-tê-ma hoặc Ty-chi-cơ đến cùng con thì hãy cố gắng đến ngay với ta tại Ni-cô-pô-li, vì ta định ở đó qua mùa đông.
13Hãy cố lo liệu cho luật sư Xê-na và cho A-pô-lô khi họ ra đi, đừng để họ thiếu thứ gì cả.
14Anh em tín hữu chúng ta phải học tập chú tâm vào việc lành, để cung ứng những trường hợp có nhu cầu cấp bách, chứ đừng sống một cuộc đời không kết quả.
15Tất cả những người đang ở với ta gửi lời thăm con. Kính lời chào thăm những người yêu thương chúng ta trong đức tin. Cầu xin ân điển ở với tất cả anh em!

Câu căn bản: Anh em tín hữu chúng ta phải học tập chú tâm vào việc lành, để cung ứng những trường hợp có nhu cầu cấp bách, chứ đừng sống một cuộc đời không kết quả. (Câu 14).

Suy niệm: Ngay cả khi dạy về những nguyên tắc và các lẽ thật tâm linh, sứ đồ Phao-lô vẫn không quên nói đến sống đạo trong thực hành. Tức là áp dụng đức tin vào thực tế. Đó là phương pháp đắc thắng trong cuộc sống đời thường.

Như trong lá thư viết cho ông Tít, ông nhấn mạnh học tập “làm tốt trong các việc thiện lành”. Con cái Chúa cần phải học tập nhiều điều, như có ý thức, chuyên tâm trong nghề nghiệp. Tại sao phải làm như thế?  “để cung ứng những trường hợp có nhu cầu cấp bách”  và  “đừng sống một cuộc đời không kết quả.”

Sứ đồ Phao-lô phải khuyên dạy như thế vì sợ ông Tít và các tín hữu khác không hữu ích, tức là không có kết quả tốt, mà còn kết quả xấu nữa. Ông muốn mọi người kết quả tốt và kinh nghiệm những phước lành quý giá từ nơi Chúa.

Ông biết rằng như thế là đem đức tin áp dụng vào cuộc đời. Người truyền đạo trẻ tuổi tên Tít lúc ấy phải cố gắng đến Ni-cô-pô-li với sứ đồ Phao-lô là nơi ông quyết định qua “mùa đông” tại đó. Hơn nữa, còn phải cố gắng lo trang bị đầy đủ cho hai tín hữu khác là Xê-na và A-pô-lô (Câu 12-13).

Đó là một số những “việc lành” mà ông Tít phải làm “để cung ứng những trường hợp có nhu cầu cấp bách”.  Đến với đồng bào, thực hành cuộc sống hào hiệp, hành động bằng đức tin, sử dụng những khả năng mình nhận được để đáp ứng nhu cầu của những người khác, sao cho không ai thiếu thốn gì.

Đó là những nguyên tắc vẫn còn áp dụng trong thời chúng ta đây. Áp dụng cả cho bạn nữa đấy.

Hãy nhớ rằng Chúa muốn ban phước lành cho bạn. Ngài muốn bạn nếm trải dư dật, nhưng Ngài cũng muốn bạn hiểu rằng Ngài ban cho bạn nhiều thứ để bạn có thể giúp cho nhu cầu của đồng bào mình. Chúa vẫn chờ đợi bạn đầu tư vào nước Trời qua cuộc đời của những người chung quanh bạn. Vì bạn được ban phước nhiều để chia phước cho những người khác.

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Cha Thánh, cảm ơn Cha vì đã cung ứng nhu cầu cho con. Xin chỉ dạy con để con biết áp dụng vào những “việc lành”. Chia sẻ với người khác những gì Cha đã ban cho con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN