Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài Thứ 04 Làm Vừa Lòng Mọi Người

Bài Thứ 04 Làm Vừa Lòng Mọi Người

Bài thứ 04

Làm Vừa Lòng Mọi Người

Đọc  Ga-la-ti 1:10

10Còn bây giờ, tôi muốn được lòng loài người hay Đức Chúa Trời? Có phải tôi đang cố gắng làm đẹp lòng loài người không? Nếu tôi vẫn cố làm đẹp lòng loài người thì tôi chẳng phải là đầy tớ của Đấng Christ.

Câu căn bản: Lo sợ loài người là một cạm bẫy, nhưng ai nhờ cậy Đức Giê-hô-va thì được an toàn.  Châm Ngôn 29: 25.

Suy niệm: Sống trong Hội Thánh nhiều người luôn lo sợ người ta suy nghĩ xấu về mình, nên phải gìn giữ lời ăn tiếng nói, cử chỉ, hành động. Nhưng nên nhớ rằng bạn không phải làm vui lòng mọi người, mà cũng không thể làm như thế được.

Bạn tưởng rằng khi được mọi người chấp nhận và khen ngợi thì bạn sẽ sung sướng. Sự thật không phải như thế.

Ngay đến Chúa cũng không thể nào làm cho mọi người bằng lòng được.

Rô-ma 12:2 dạy rằng:  “Đừng khuôn rập theo đời này..” cũng có thể diễn ý là “đừng bị đời này lôi cuốn theo họ.”

Sự thực là không ai có thể tạo áp lực trên bạn mà không có sự thỏa thuận của bạn.

Nhiều khi vì nể nhau hay sợ bị phê bình mà nhiều người phải chiều theo ý kiến của người khác, nhưng ta nên nhờ ơn Chúa và nguyên tắc của Chúa mà quyết định.

Nguyên tắc của Chúa đơn giản là: Mọi quyết định lớn hay nhỏ phải phù hợp với đức tin, với sự công chính thánh thiện, và với tình thương Chúa dạy.  Khi nào việc gì đi ngược với ba nguyên tắc này thì cần xét lại.

Câu nói của sứ đồ Phao-lô đáng cho chúng ta nhận định và quyết định:  “Còn bây giờ, tôi muốn được lòng loài người hay Đức Chúa Trời? Nếu tôi vẫn cố làm đẹp lòng loài người, thì tôi chẳng phải là đầy tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu.” Ga-la-ti 1:10.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN