Bài thứ 232 Bị anh em khước từ

Đọc Dân số ký 14:1-10

Cân căn bản: Bấy giờ cả hội chúng đòi ném đá hai người nhưng vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra trong Lều Hội Kiến trước mặt dân Israel. (Câu 10).

Suy niệm: Lội ngược dòng rất là khó khăn, đa số không ai thích như thế. Tình trạng này không phải chỉ xảy ra ở ngoài đời, nhưng trong vòng người tin Chúa nữa. Giô-suê, Ca-lép và Môi-se có ý kiến ngược lại với toàn dân Israel khi ấy. Ba người quyết định vượt qua một trở ngại lớn nhất trên hành trình đưa dân vào đất hứa. Dĩ nhiên là hành động như thế rất táo bạo và nguy hiểm, nhưng có Chúa đi với họ. Đa số dân chúng lúc ấy không muốn biết thêm, họ chỉ thấy nguy nan ngay trước mắt, vì vậy họ đòi ném đá ba người.

Nhiều lĩnh tụ trong Kinh Thánh phải chịu sự khước từ của dân Chúa.
Phao-lô phải mất 14 năm sống trong bóng tối, vì các anh em nghi ngờ, trước khi trở thành sứ đồ của Chúa.
Giô-sép kinh nghiệm 13 năm trong buồn khổ vì các anh ganh tỵ, trước khi trở thành thủ tướng nước Ai-cập.
Còn Chúa Giê-xu bị khước từ suốt ba năm rưỡi trước khi trở thành Vua của các vua !

Mới đây báo đăng: “Hôm nọ, tại một cửa hàng tạp hóa nổi tiếng, một đám đông khách hàng xếp hàng dài ngay từ sáng sớm để chờ mua hàng hạ giá, nhưng cửa chưa mở. Bỗng có một người xuất hiện và tiến lên trước mọi người, nhưng trước khi anh ta đến được cửa, thì đám đông đã phản ứng và xô đẩy anh ta, nhiều người còn la hét và đấm đá. Cuối cùng anh này phải bị đưa đi cứu cấp… Người ta không ngờ rằng chính anh ta là nhân viên đến mở cửa hàng hôm ấy…” Trong cộng đồng người tin Chúa, nhiều khi anh em cũng chống đối như thế khi có người mở những cánh cửa nào mới. Chính Chúa Giê-xu cũng đã gặp cảnh này khi Ngài mở cửa giảng truyền về Tin Lành của nước Trời.

Sự khước từ của những người ngoài không biết Chúa nhiều khi còn dễ chấp nhận hơn là bị khước từ bởi chính những anh em chị em trong Chúa. Đối với các nạn nhân này, chúng tôi xin nhắc rằng: “Xin hãy can đảm, ngay cả khi gặp trường hợp khó khăn. Chúa có thể sử dụng mọi hoàn cảnh. Đừng để cay đắng xâm chiếm tâm hồn, nhưng hãy tin rằng Chúa chăm sóc những người Ngài đã kêu gọi.”

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Chúa, Xin giúp con không để cay đắng xâm chiếm lòng con và ban cho con can đảm để tiến lên, từ bỏ khuynh hướng của con để theo một cuộc phiêu lưu mới do Chúa chỉ đạo.