Bài thứ 239 Chúa phó mặc

Đọc Rô-ma 1:24-32

Câu căn bản: Vì họ đã đổi Chân Lý của Đức Chúa Trời để lấy sự dối trá; họ thờ phượng và phục vụ tạo vật thay vì Đấng Tạo Hóa, là Đấng đáng được ca ngợi đời đời ! A-men. (Câu 25).

Suy niệm: Đời người là cuộc lựa chọn. Từ vật chất đến tinh thần. Nhưng lựa chọn về tâm linh quan trọng hơn cả. Khi người ta từ bỏ Chân Thần thì chắc chắn tiếp nhận dối trá, khi không chịu tôn thờ  Đấng Tạo Hóa thì suy tôn ca ngợi những tạo vật thấp hèn. Lựa chọn ngu dại ấy đưa đến những hậu quả kinh khủng như tình trạng của thế giới ngày nay.

Câu Kinh Thánh căn bản của chúng ta hôm nay giải thích tình trạng của nhân loại trên thế giới và tất cả những nan đề mà người ta đang lâm vào.

Vì lựa chọn dại dột như vậy nên:

Đức Chúa Trời phó mặc họ cho những tham dục của lòng mình…”  và

“Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho tình dục đáng xấu hổ…”

Người ta lẫn lộn tự do với lựa chọn ngu dại, lựa chọn giả trá. Chúa đã phó mặc cho cơn tụt dốc kinh khủng và nguy hiểm của nhân loại hiện nay. Khi mà văn minh được biểu lộ bằng tình dục đồng giới và văn hóa là hôn nhân đồng tính…

Xã hội Việt Nam đang tiến nhanh về hướng văn minh và văn hóa này.

Những người tin Chúa phải làm gì để ngăn chặn loại văn minh văn hóa đồi truỵ đang dần dần được hợp pháp hóa đó?

Mỗi một người Việt Nam, từ em bé cho đến người lớn cần được biết Chân Thần, tin nhận Chúa Giê-xu cho được tái tạo, trở thành những người thuộc về Chúa Cứu Thế trước khi bị thu hút vào quỹ đạo tội ác của trần gian này.

Bạn có hổ thẹn về Tin Lành không? Hãy chứng tỏ đi !!!

Nguyễn Sinh