Bài thứ 268 Kiềm chế cơn giận

Đọc Châm Ngôn 29:1-13

Câu căn bản: Kẻ ngu dại bộc lộ cơn giận dữ của mình, còn người khôn ngoan kiên nhẫn kiềm chế nó. (Câu 11).

Suy niệm: Khi bạn nổi giận, đừng phản ứng theo cách xung động. Một cách hay nhất để kiềm chế cơn giận là để qua một thời gian ngắn. Không phải là phải chờ đợi lâu đâu. Kinh Thánh đề nghị là đừng đi ngủ với cơn giận. Chúng tôi nghĩ là khi giận, hãy bình tâm suy nghĩ và đợi chừng năm phút rồi hãy phản ứng.

Khi nào bạn thấy mình bắt đầu tức giận, hãy cố nén trong vòng vài phút không làm gì cả. Giây phút đó cho bạn có dịp ngừng lại và suy nghĩ. Nếu không yên lặng như thế bạn có thể phản ứng không thích đáng. Nghĩa là bạn chưa suy nghĩ mà đã hành động.

Mỗi khi giận, chúng ta cần có thói quen ngừng lại vài phút để nhận xét vấn đề qua cái nhìn của Chúa. Châm Ngôn dạy ta phải kiềm chế cơn giận. Kiềm chế là lối dạy của Kinh Thánh. Ông Thomas Jefferson, tác giả của Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa-kỳ, nói rằng: Khi giận, hãy nhẩm đếm từ một đến mười rồi hãy nói. Nếu giận quá thì phải đếm tới một trăm !!

Trong lúc suy nghĩ đó, xin đặt ra ba câu hỏi để giúp bạn hiểu vì sao mà mình giận:

  1. Tại sao tôi giận?
  2. Thật sự là tôi muốn cái gì?
  3. Làm sao tôi đoạt được cái đó?

Hiểu rõ những lý do khiến ta giận sẽ giúp bạn kiên nhẫn hơn và còn có thể khiến bạn quên đi những cử chỉ sai trái.

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con mỗi khi con giận dữ. Con hiểu rằng con chưa học cách phản ứng khác nên hay thốt ra những lời mà về sau con hối tiếc. Con cần Chúa giúp con học cách hay hơn để kiềm chế cơn giận của con. A-men.

Nguyễn Sinh