Bài thứ 320 Niềm vui từ Chúa

Đọc Ê-sai 61:1-11

Câu căn bản:  Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta; vì Ngài mặc áo cứu rỗi cho ta, khoác trên ta áo choàng công chính… Câu 10.

Suy niệm: Khi nhìn vào tình hình thế giới, nơi mà lúc nào cũng xảy ra những sự cố gây cho con người đau khổ, chúng ta thấy khó giữ cho lòng mình an bình vui tươi được. Từ ngày này sang ngày kia niềm vui có thể bị đổi thành phiền não và không khí vui tươi linh hoạt bỗng hóa ra đau khổ rụng rời.

Chúng ta đáng phải hưởng niềm vui và không bị những bất trắc cản trở, chính vì vậy mà chính Chúa đã đảm trách việc ban niềm vui cho chúng ta. Rô-ma 15:13 ghi rằng: “Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng làm cho anh em ngập tràn niềm vui và bình an trong đức tin, để nhờ năng quyền của Đức Thánh Linh, anh em được chứa chan hy vọng!

Chúa là nguồn bình an và niềm vui, Ngài cũng muốn anh em được như vậy, cho dù đôi khi có những sự việc khiến anh em sầu khổ. Chính vì thế mà Chúa muốn chúng ta luôn bám chắc vào Ngài. Ha-ba-cúc 3:18 đã ghi:  “Con vẫn vui mừng trong Đức Giê-hô-va; con vẫn hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi con.”

Có lẽ bạn đã mất niềm vui, nỗi sầu khổ đã làm bạn đau đớn và không có gì ngăn cản nước mắt tràn trên má bạn!  Hãy nghe lời Chúa phán bảo bạn: “Thần của Chúa Giê-hô-va đã ngự trên Ta, vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho Ta….Để ban mão hoa cho những kẻ khóc than tại Si-ôn thay cho tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi ca thay vì tâm linh sầu khổ..” (Ê-sai 31:1-3).

Niềm vui từ Chúa sẽ là của bạn kể từ khi bạn bằng lòng để Chúa ban niềm vui ấy cho bạn.

Nê-hê-mi 8:10 ghi:”Đừng buồn thảm, vì sự vui vẻ về Đức Giê-hô-va là sức mạnh của anh em.”

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Chúa, con xin dốc đổ mọi nỗi buồn của con trước Chúa, xin Chúa ban niềm vui tràn ngập lòng con!

Nguyễn Sinh