UBTTN: Huấn Luyện Giáo Viên Thiếu Nhi Tỉnh Cao Bằng

802

Ngày 5-6/11/2022, UBTTN đã tổ chức chương trình huấn luyện giáo viên cho Giáng sinh 2022 tại tỉnh Cao Bằng với 105 giáo viên tham gia.

Với chủ đề: VÌ CHÚA GIÁNG SINH. Tạ ơn Chúa qua 2 ngày huấn luyện các giáo viên có tinh thần tham gia học hỏi. Tham gia vào các hoạt động như trò chơi, âm nhạc, hoạt cảnh và được trau dồi kiến thức, kỹ năng qua sự giảng dạy và hướng dẫn của Thầy Phạm Xuân Trí. Các giáo viên nhận biết rằng cần quan tâm đến các em thiếu nhi nhiều hơn nữa. Mình cần tổ chức chương trình truyền giảng giáng sinh cho các em và nhân cơ hội đó chia sẻ phúc âm cho các em để nhiều em được biết về Chúa và tin nhận Ngài.

Dưới đây là những hình ảnh đã diễn ra:

Ms Triệu Thanh Vũ Trưởng ban đại diện tỉnh Cao Bằng cầu nguyện khai mạc và tâm tình cùng lớp học

Cô Dương Thị Hòa trưởng khối thiếu nhi ủy ban thanh thiếu nhi tổng hội tầm tình và khai mạc lớp học

Thầy Phạm Xuân Trí giảng dạy

Hoạt động âm nhạc

Hoạt động vui chơi

Toàn cảnh lớp học

Chụp hình lưu niệm

Tin tức: Cô Dương Thị Hoà