Bài thứ 329 – Lắng nghe tiếng Chúa

Đọc Ma-thi-ơ 24:36-42

36“Còn về ngày và giờ đó thì không ai biết được, cả thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, chỉ một mình Cha biết mà thôi.

37Như trong thời Nô-ê thể nào thì lúc Con Người đến cũng thể ấy.

38Trong những ngày trước nạn lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả, cho đến ngày Nô-ê vào tàu;

39họ không biết gì hết cho đến lúc nước lụt đến và cuốn đi tất cả. Khi Con Người đến cũng sẽ như vậy.

40Lúc ấy, có hai người nam đang ở ngoài đồng: một người được đem đi, một người bị bỏ lại;

41có hai người nữ đang xay cối: một người được đem đi, một người bị bỏ lại.

42Vì vậy, hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến.

Câu căn bản: Còn về ngày và giờ đó thì không ai biết được, cả thiên sứ trên trời hay Con cũng vậy, chỉ một mình Cha biết mà thôi.  (Câu 36)

Suy niệm:  Có người nói rằng: Sự đau đớn mà chúng ta phải chịu là cái loa của Chúa kêu gọi chúng ta chú ý về lời khuyên dạy của Ngài.

Nhưng cho các bạn là những người sống qua những cơn lốc của cuộc đời, thấy những tòa nhà đang đổ sập xuống, hay chứng kiến cảnh điện bị cúp trong khi sàn nhà dưới chân chao đảo, trần nhà đang từ từ nứt ra và những bức tường nghiêng rồi vỡ tung. Thì nên nhớ rằng Chúa biết tất cả, Chúa cảm thông nỗi đau thương chung quanh bạn.

Ngày xưa, vào cuối nhiệm vụ trong cuộc đời trần thế, Chúa Giê-xu một hôm dẫn các môn đệ lên núi Ô liu, Chúa đi cầu nguyện, khi trở lại Chúa nói về những hiện tượng sẽ xẩy ra trong những ngày sau cùng. Các môn đệ nêu lên hai câu hỏi:

Một là, khi nào Chúa trở lại?

Hai là, có những dấu hiệu nào báo trước việc Chúa trở lại và trần thế chấm dứt?

Để trả lời các câu hỏi của môn đệ Chúa mô tả việc Ngài trở lại và một trong những dấu hiệu báo trước là động đất. Các học giả về Kinh Thánh đã nhất trí cho rằng những cơn động đất gia tăng báo hiệu việc Chúa sắp trở lại và tận thế cũng sắp xảy ra.

Nhà tiên tri Giô-ên ghi lại lời Chúa phán dạy rằng: “Ta sẽ cho xuất hiện những điềm lạ trên trời và dưới đất, là máu, lửa và các trụ khói. Mặt trời sẽ trở nên tối tăm, mặt trăng đỏ như máu trước ngày lớn và kinh khiếp và lớn của Đức Giê-hô-va đến.”  Giô-ên 2:30-31.

Hãy nghe tiếng phán dạy của Chúa – hoặc trong những cơn động đất, qua những trận ốm đau, trong cảnh bình minh tươi đẹp, trong cái chết của người bạn hay qua phép lạ ra đời của một hài nhi… Đôi khi tiếng Chúa lặng lẽ như một tiếng thì thầm.  Lúc khác tiếng Chúa to lớn như sấm sét, sao cho bạn chú ý nghe được.

Hãy lắng tai cho nghe được tiếng Chúa phán với mình hôm nay.

Nguyễn Sinh