Ngày 27/11 – Sự Giàu Có Giữa Sự Nghèo Nàn

“nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không” (Rô-ma 3:24)

Tin lành của ân điển Đức Chúa Trời khơi dậy một niềm khao khát mãnh liệt trong tâm hồn con người và đồng thời cũng gây nên một sự phẫn uất giống như vậy, bởi vì lẽ thật được tiết lộ qua tin lành không phải là một điều gì ngon ngọt và dễ dàng ăn nuốt. Có một thứ kiêu ngạo trong con người khiến cho họ thích cho đi và cứ cho đi, nhưng đến và tiếp nhận một món quà lại là một việc khác hẳn. Tôi sẽ hy sinh đời sống tôi; tôi sẽ dâng hiến đời sống tôi cho sự phục vụ – tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Nhưng xin đừng làm sỉ nhục tôi bằng mức độ dành cho những tội nhân chỉ đáng vào địa ngục và bảo tôi điều tôi phải làm là tiếp nhận món quà của sự cưú rỗi qua Cưú Chúa Giê-su Christ.

Chúng ta phải nhận biết rằng chúng ta không thể làm ra hay thắng lấy được bất cứ điều gì từ Đức Chúa Trời bằng sức cố gắng riêng của chúng ta. Chúng ta phải tiếp nhận lẽ thật nầy như một món quà từ Ngài hoặc chúng ta hẳn hoi không chấp nhận nó. Ơn phước thiêng liêng tuyệt diệu chúng ta nhận được là khi chúng ta biết rõ rằng mình thật nghèo nàn. Cho đến khi chúng ta đạt đến điểm đó, Cưú Chúa phải chịu bất năng. Ngài không thể làm gì được cho chúng ta nếu bao lâu mà chúng ta vẫn cho rằng chính chúng ta và trong chúng ta có đầy đủ mọi sự. Chúng ta phải bước vào vương quốc của Ngài xuyên qua ngưỡng cửa của sự nghèo nàn. Bao lâu mà chúng ta còn “giàu có,” nhất là đối với lĩnh vực của sự kiêu ngạo và tự do, Đức Chúa Trời không thể làm gì được cho chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta bị đói khát về thuộc linh thì chúng ta nhận được Đức Thánh Linh. Món quà của bản chất thiết yếu của Đức Chúa Trời được chính Đức Thánh Linh đặt vào lòng chúng ta và làm cho món quà đó trở nên có hiệu quả trong chúng ta. Ngài ban cho chúng ta sức sống linh động của Cưú Chúa Giê-su, làm sống lại đời sống chúng ta. Ngài lấy điều “bên ngoài” ngoài giới hạn của chúng ta và đặt nó vào “bên trong” chúng ta. Và lập tức, khi điều bên “ngoài” đến với bên “trong,” nó sẽ nổi lên phía “trên,” và chúng ta được nâng lên và đi vào vương quốc nơi Cưú Chúa Giê-su sống và tể trị (xem Giăng 3:5)

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-