Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài thứ 335 Đón rước Vua Vinh Hiển

Bài thứ 335 Đón rước Vua Vinh Hiển

Đọc Thi-thiên 24

Câu căn bản: Đất và muôn vật trên đất, thế giới và những người ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Câu 1.

Suy niệm: 2 Sa-mu-ên 12 ghi rằng: “Vậy Đa-vít đi rước Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời từ nhà Ô-bết Ê-đôm về Thành Đa-vít cách vui mừng.” Đây cũng là khi Thi-thên 24 được sáng tác để ca ngợi.   Khi khiêng hòm Giao Ước vào thành Đa-vít người ta phải mở cổng cao lên: (như các câu 7 và 9).

Hòm Giao Ước khi đó tượng trưng cho sự hiện diện  của Đức Giê-hô-va.

Hai câu đầu tiên nói về Chúa là Đấng Tạo Hóa, toàn thể vũ trụ vạn vật và con người đều do tay Chúa sáng tạo. Con dân chúa cần nhớ luôn như vậy để trung kiên tôn thờ Ngài. Chúa ở khắp mọi nơi chứ không phải chỉ ở Giê-ru-sa-lem hay thành Đa-vít là nơi có Hòm Giao Ước mà thôi.

 Câu 3-6 là điều kiện cho những ai muốn ra mắt Chúa hay tôn thờ Ngài:

  1. Tay trong sạch: Không hành động sai trái, gian dối hay tai hại
  2. Lòng thanh khiết: tư tưởng không vẩn đục, xấu xa, hư hoại
  3. Không hướng linh hồn vào thần tượng hư không: Tôn thờ Chân Thần và hoàn toàn dứt khoát với thần linh giả trá do loài người nghĩ ra.
  4. Không thề nguyện giả dối: Đây là thề nguyện đối với thần linh giả trá.

Câu 5-6 Những ai muốn ra mắt Chúa hay tôn thờ Ngài phải hội đủ các điều kiện kể trên và Chúa sẽ : Giải cứu ra khỏi tội ác, được ban cho Đức công chính và Phước hạnh.

Câu 7-10. Cuộc rước Hòm Giao Ước vào thành Đa-vít. Miêu tả đức tính của Chúa:

  1. Chúa là Vua vinh hiển
  2. Chúa đầy sức mạnh và quyền năng
  3. Chúa là chủ tướng của dân Chúa (câu 8 và 10).

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN