Bài thứ 342 Lời hứa của Chúa

374

Đọc Ma-thi-ơ 26:30-35

Câu căn bản:  Phi-e-rơ thưa: “Cho dù phải chết với Thầy đi nữa, con sẽ chẳng chối Thầy đâu.” Tất cả các môn đệ đều nói như vậy.  Câu 35.

Suy niệm:  Buổi tối mà Chúa Giê-xu bị bắt, Phi-e-rơ đã hứa một câu quan trọng với Chúa:  “Cho dù phải chết với Thầy đi nữa, con sẽ chẳng chối Thầy đâu.” Lời hứa long trọng ấy có giữ được không? Gần sáng hôm ấy, trước khi gà gáy sáng, Phi-e-rơ đã chối Chúa ba lần trước mặt những kẻ tầm thường ngoài sân thầy tế lễ cả. Cũng tại nơi đó mắt Phi-e-rơ và mắt Chúa đã gặp nhau. Phi-e-rơ bước ra khỏi chỗ ấy vừa đi vừa khóc thảm thiết.  Sau đó Phi-e-rơ trở lại nghề đánh cá. Đối với Phi-e-rơ thế là chấm dứt, làm sao Chúa còn tin tưởng gì nơi anh ta nữa?

Bạn có từng hứa gì với Chúa chưa? “Con hứa rằng con sẽ không bao giờ tái phạm tội đó nữa; Con sẽ cầu nguyện mỗi ngày; Con sẽ làm việc này việc kia v.v. Thế rồi cũng thất hứa, khóc lóc đắng cay, những lời hứa đó không cánh mà biến mất. Cũng như Phi-e-rơ, bạn đau khổ và tuyệt vọng….

Bao nhiêu lần tôi đã không giữ lời tuyên hứa?  Nhiều lần lắm..Bạn thì sao ?

Hôm nay tôi xin đề nghị bạn một điều khác: chấm dứt hứa hẹn bất cứ điều gì với Chúa mà bạn không giữ được và lưu tâm đến những lời Chúa hứa cho bạn và Ngài sẽ thực hiện trong đời bạn. Chúa Giê-xu hứa thực hiện một phép lạ, bạn chỉ cần vâng phục và hết lòng tin thì Ngài sẽ thực hiện. Chúa không bao giờ thất hứa.

Sau khi Chúa sống lại, Chúa tìm gặp Phi-e-rơ trên bờ biển và Ngài đặt lại câu hỏi:  Ngươi yêu Ta chăng? Phi-e-rơ trả lời ngay: Vâng, Chúa biết là con yêu Chúa. Chúa bảo: Hãy chăn chiên Ta.

Chúa đã định hướng cho cuộc đời Phi-e-rơ, Ngài gọi Phi-e-rơ lần nữa.

Xin đừng hứa với Chúa một lời nào nữa, nhưng hãy để Chúa thực hiện những lời hứa quý báu của Ngài cho cuộc đời của ban !!!

Lời cầu nguyện đề nghị cho hôm nay:

Lạy Chúa, con xin Chúa tha thứ những thiếu sót của con. Con xin hạ mình trước Chúa và xin hết lòng tin Ngài.  A-men.

Nguyễn Sinh