Bài thứ 352 Chúa nhìn vào thế giới thấy gì?

Đọc Thi-thiên 2

Câu căn bản: Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ chế nhạo chúng. Bấy giờ trong cơn thịnh nộ, Ngài quở trách chúng, trong cơn giận dữ, Ngài khiến chúng kinh hoàng.  Câu 4-5.

Suy niệm:  Vào thời đại chúng ta, người ta thường coi thành phần tín đồ của Chúa Giê-xu là thiểu số, và thường khi còn thuộc về phe thua cuộc nữa.  Thế giới dường như chia ra bằng những cơ sở thương mại đa quốc gia và gây nhiều ấn tượng cùng với những chính quyền thù nghịch với những gì thuộc về Chúa. Tác giả Thi-thiên chương 2 miêu tả một hoàn cảnh tương tự khi ông đề cập đến “Các nước náo loạn và các dân mưu chuyện hư không” khi các vua và các lĩnh tụ kết cấu với nhau để chia cắt thế giới này.

Nếu xét về thế lực của các nước thế gian, chúng ta có thể lo sợ và bất an, xem như mình đã thua cuộc và hi vọng tan hoang.

Trong khi  đó Chúa muốn chúng ta nhớ đến cách mà Chúa quan sát thế giới này, Chúa không quan tâm về các vua chúa thế gian cũng không coi các vương quốc của họ là quan trọng. Chúa ngự trên trời và nhìn thế giới theo quan điểm của Ngài, Ngài biết rõ những sức mạnh loài người là vô nghĩa và Kinh Thánh nói rằng Chúa chê cười họ. Sau này Chúa sẽ phán xét mọi hành động của các nước và Ngài có kế hoạch cho toàn thế giới. (Câu 6).

Hôm nay Chúa muốn bạn không lo sợ, nghi ngờ hay bất an.  Đừng mang cảm nghĩ rằng mình vô nghĩa, nên nhớ rằng bạn là con của Chúa Toàn Năng.  Bạn có thể nhìn lên Chúa xin Chúa ban cho mọi nguồn mạch phước hạnh và quyền năng. Đừng khiếp sợ người nào hay thế lực nào, dù cho họ có vẻ có sức mạnh và quyền hành. Hãy nhớ rằng bạn có thể hết lòng tin Chúa và xem Chúa là nguồn cung ứng mọi nhu cầu cho bạn.  Chúa sẽ che chở và dẫn đưa bạn cũng như ban cho bạn an bình và đắc thắng.

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Cha thương yêu, xin ban cho con đức tin, nm vững rằng Chúa là Đấng Chủ Tể, quyền năng hơn bất cứ thế lực nào trong đời. Cảm ơn Chúa vì luôn ở bên cạnh con. Nhân danh Chúa Giê-xu A-men.

 Nguyễn Sinh