Thứ Bảy, Tháng Sáu 22, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhCản Trở Trong Cầu Nguyện (3,4&5)

Cản Trở Trong Cầu Nguyện (3,4&5)

Đọc Ê-xê-chi-ên 14:1-8

1Một vài trưởng lão của Y-sơ-ra-ên đến với tôi và ngồi trước mặt tôi.

2Bấy giờ có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi:

3“Hỡi con người, những kẻ nầy mang thần tượng mình trong lòng và đặt trước mặt mình sự gian ác gây cho vấp phạm. Vậy Ta có nên để họ tiếp tục cầu hỏi Ta chăng?

4Vì thế, hãy nói với họ rằng: ‘Chúa Giê-hô-va phán: Nếu người nào trong nhà Y-sơ-ra-ên mang thần tượng mình trong lòng và đặt trước mặt mình sự gian ác gây cho vấp phạm, rồi người ấy lại đến với nhà tiên tri, thì chính Ta là Đức Giê-hô-va sẽ trả lời cho nó về vô số thần tượng của nó.

5Như thế, Ta sẽ thu phục lòng dân Y-sơ-ra-ên vốn đã lìa xa Ta vì thờ thần tượng.’

6Vì vậy, hãy nói với nhà Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Chúa Giê-hô-va phán: Hãy quay trở lại, từ bỏ thần tượng các ngươi, quay mặt khỏi mọi sự kinh tởm của các ngươi.

7Vì tất cả mọi người Y-sơ-ra-ên, hay khách lạ trú ngụ trong Y-sơ-ra-ên đã lìa xa Ta mà mang thần tượng mình vào lòng và đặt trước mặt mình sự gian ác gây cho vấp phạm, rồi đến với nhà tiên tri để cầu hỏi Ta, thì chính Ta là Đức Giê-hô-va sẽ trả lời cho nó.

8Ta sẽ hướng mặt chống lại người ấy, khiến nó trở nên dấu lạ và câu tục ngữ. Ta sẽ loại bỏ nó khỏi dân Ta. Bấy giờ, các ngươi sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.

Câu căn bản: Hỡi con người, những kẻ này mang thần tượng mình trong lòng và đặt trước mặt mình sự gian ác gây cho vấp phạm. Vậy Ta có nên để họ tiếp tục cầu hỏi Ta chăng?  (Câu 3).

Suy niệm: Hôm qua chúng ta đã tìm ra hai điều cản trở cầu nguyện. Hôm nay chúng ta sẽ tìm ra ba điều nữa.

  1. Thần tượng trong lòng khiến cho Chúa không nghe lời cầu nguyện. Trong Kinh Thánh thần tượng là bất cứ điều gì thay chỗ của Chúa trong tâm hồn. Thần tượng đó có thể là một người, một đam mê, danh vọng, địa vị, tiền của. Nghĩa là những gì làm tâm trí ta suy nghĩ đến luôn luôn hơn là suy nghĩ về Chúa. Nếu Chúa không được ở vị thế cao nhất trong tâm hồn ta, thì lời cầu nguyện của ta sẽ vô hiệu, dù ta có chân thành đến đâu.
  2. Châm ngôn 21:13 ghi rằng: “Kẻ bịt tai không chịu nghe tiếng kêu la của người nghèo khổ, khi kẻ ấy kêu la thì chẳng ai đáp lại.” Chúa Giê-xu dạy:  “Hãy cho, các ngươi sẽ được cho lại; người ta sẽ lấy đấu lớn đong đầy, nhận xuống, lắc cho đến khi tràn đầy, rồi đổ vào vạt áo các con, vì các con lường cho người ta mực nào, thì các con sẽ nhận lại mực ấy.”  Lu-ca 6:38. Thương xót kẻ nghèo là nghĩa cử đẹp lòng Chúa và Chúa ban lại phước lành cho những ai biết thương xót.
  3. Cản trở thứ năm trong cầu nguyện được ghi trong Mác 11:25: “Khi các con đứng cầu nguyện, nếu có chuyện bất bình với ai thì hãy tha thứ, để Cha các con ở trên trời cũng tha thứ những vi phạm của các con.” Không tha thứ là trở ngại lớn trong việc cầu nguyện, vì con dân Chúa được dạy là phải sòng phẳng với mọi người trước khi ra mắt Chúa.

Nguyễn Sinh

Bài viết trước
Bài tiếp theo
RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN