CÓ GÌ OAN SAI TRONG QUYẾT ĐỊNH 120/BTSTH (Kỳ 1)

Thời gian qua, có nhiều ý kiến chính thức và không chính thức về việc cách chức ông Bùi Quốc Phong tại Quyết định 120. Có ý kiến cho là Quyết định 120 là do “tư thù cá nhân giữa ông Mạc và ông Phong”, có ý kiến cho là Tổng hội “can thiệp quá sâu vào công việc nội bộ Hội thánh Hà Nội”, có ý kiến cho là…