HỘI THÁNH MỚI ĐƯỢC MỞ RA VÀ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐỒNG LẦN THỨ 36

Tạ ơn Chúa, Trong tinh thần thực hiện Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-xu trước khi Thăng Thiên trong Ma-thi-ơ 28:19-20 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy,ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” Mục vụ mở Hội Thánh mới được Tổng Hội – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam(MB) khích lệ, kêu gọi các Hội Thánh hướng đến mục tiêu này. Để phát triển mở Hội Thánh mới bao phủ những vùng còn vắng bóng Tin Lành và đem Tin Mừng của Chúa Giê-xu đến với những người hư mất. 

Song song với công tác chuẩn bị Đại hội đồng lần thứ 36 của Giáo hội được tổ chức tại Hội Thánh Tin Lành Hoành Nhị. Mục sư Hội Trưởng Nguyễn Hữu Mạc cùng với các Mục sư trong ban thường trực, các nhân sự kết hợp với gia đình tôi tớ Chúa Truyền đạo Nguyễn Trương Hải Trình đã mở Hội Thánh mới tại khu vực quận Hà Đông là nơi Tin Lành của Chúa chưa được biết đến. Sau gần 03 tháng đi vào hoạt động Hội Thánh mới tại Hà Đông-Hà Nội dần đi vào ổn định, có những kết quả đáng mừng, sau lễ kỷ niệm Chúa Giê-xu phục sinh thì Hội Thánh Chúa tiếp nhận 02 tân tín hữu mới. Công tác truyền giáo được thiết lập, bên cạnh đó thì các mục vụ trong Hội Thánh được mở ra (Chăm sóc, thăm viếng, chứng đạo….)

Bước đầu, Hội Thánh còn nhiều khó khăn, thách thức với bối cảnh dịch bệnh như hiện nay,nhưng chúng ta được khích lệ, được vững vàng hơn qua lời của Chúa trong Kinh Thánh Ma-thi-ơ 16:18 “Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.” Tha thiết mong các tôi con Chúa khắp nơi thêm lời cầu thay, cũng như góp phần cho công việc Chúa tại Hà Đông. Để phản chiếu vinh quang của Đức Chúa Trời, danh Chúa được rao ra khắp mọi nơi trên đất cho đến ngày Chúa Giê-xu Christ chúng ta tái lâm.

Những hình ảnh về điểm nhóm mới:

Tin ảnh: CTV