Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

KẾT ƯỚC VỚI CHÚA

Ngày 22/07/2019

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 7:12-16

Câu gốc:  “Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ” (Phi-líp 3:8).

I Cô-rinh-tô 7:12-16:  “12 Đến như những kẻ khác, chẳng phải Chúa, song là chính tôi bảo họ rằng: Nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên để bỏ. 13 Lại nếu một người đàn bà có chồng ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì vợ cũng không nên lìa chồng. 14 Bởi vì, chồng không tin Chúa, nhân vợ mình được nên thánh, vợ không tin Chúa, nhân chồng mình tin Chúa được nên thánh; bằng chẳng vậy, con cái anh em nên chẳng sạch, song nay đều là thánh. 15 Nếu kẻ không tin Chúa muốn phân rẽ, thì cho phân rẽ: Trong cơn đó, người anh em hay là người chị em chẳng phải cầm buộc gì. Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an. 16 Hỡi kẻ làm vợ kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được chồng mình? Hỡi kẻ làm chồng kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được vợ mình?”

Câu hỏi suy ngẫm: Giải pháp Sứ đồ Phao-lô đưa ra cho những tình huống vợ hoặc chồng chưa tin Chúa muốn phân rẽ với người phối ngẫu của mình là gì? Lời dạy này có mâu thuẫn với điều ông đã nêu ra trong câu 10-11? Kết ước quan trọng nhất của Cơ Đốc nhân là gì?

Một số tín hữu ở thành Cô-rinh-tô tin Chúa một mình sau khi lập gia đình. Giải pháp của Sứ đồ Phao-lô đưa ra cho những trường hợp vợ hoặc chồng chưa tin Chúa không muốn tiếp tục chung sống với người bạn đời Cơ Đốc nhân là: “Nếu kẻ không tin Chúa muốn phân rẽ, thì cho phân rẽ…” (câu 15). Trong trường hợp này, người tín hữu sẽ được tự do, không bị ràng buộc phải tiếp tục duy trì mối quan hệ đã kết ước. Vì Đức Chúa Trời kêu gọi để vợ chồng sống trong sự bình an, nhưng khi người phối ngẫu đã quyết đòi phân rẽ do bất đồng niềm tin, nếu cứ tiếp tục duy trì thì gia đình sẽ thường xuyên sống trong sự xung đột.

Giải pháp này hoàn toàn không mâu thuẫn với những điều Chúa Giê-xu đã dạy: vợ chồng không nên phân rẽ nhau. Chính Sứ đồ Phao-lô đã từng khuyên vẫn nên tiếp tục duy trì mối quan hệ vợ chồng sau khi một trong hai người tin Chúa, vì đây sẽ là cơ hội cho người còn lại và con cái của họ cũng sẽ được cứu. Kết ước hôn nhân vẫn có giá trị và vợ chồng có trách nhiệm gìn giữ lời kết ước này. Tuy nhiên, nếu vợ hoặc chồng không tin Chúa quyết đòi phân rẽ, thì Sứ đồ Phao-lô dạy rằng Cơ Đốc nhân trong trường hợp này được phép phân rẽ.

Điều chúng ta cần sáng suốt để nhận biết rằng không phải vì lý do tin Chúa mà vợ chồng phải phân rẽ nhau. Nhưng vì người chưa tin Chúa không muốn giữ kết ước với người bạn đời đã tin Chúa. Quyết định phân rẽ là do người chưa tin Chúa chứ không phải của người đã tin Chúa. Khi người chưa tin Chúa cương quyết đòi phân rẽ thì Cơ Đốc nhân thà chấp nhận ly hôn để giữ vững đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu Christ hơn là từ bỏ niềm tin để tiếp tục duy trì kết ước hôn nhân không có Chúa. Giải pháp ly hôn trong trường hợp này mới thực sự đem đến đời sống bình an cho người đã tin Chúa. Trên hết mọi sự, dù trong trường hợp nào thì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là điều quý nhất và kết ước với Chúa là kết ước mà mỗi Cơ Đốc nhân cần giữ trọn trong cuộc đời mình như Sứ đồ Phao-lô đã khẳng định trong thư Phi-líp 3:8.

Kết ước với Chúa có phải là quý nhất với bạn không, và bạn thể hiện quyết tâm giữ kết ước này ra sao?

Kính lạy Chúa kính yêu! Con vui mừng chúc tụng Ngài vì được nhận biết Ngài. Xin giúp con ghi nhớ đây là điều quý giá nhất của đời sống con, quý giá hơn cả các mối quan hệ con có trong cuộc đời này. Xin giúp con quyết tâm giữ gìn kết ước với Chúa trọn đời con.

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN