Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

ĐỪNG KHOE KHOANG

Ngày 21/07/2019

Kinh Thánh: Gióp 36:1-4

Câu gốc:  Đức Giê-hô-va phán như vầy: Người khôn chớ khoe sự khôn mình; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình; Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất; vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy” (Giê-rê-mi 9:23-24).

Gióp 36:1-4:  

“1 Ê-li-hu nói tiếp rằng:

2 Xin hãy nhịn tôi một chút, tôi sẽ chỉ cho ông;

Vì tôi còn những lời binh vực Đức Chúa Trời.

3 Tôi sẽ đem đến từ xa điều tôi hiểu biết,

Và xưng tỏ sự công bình của Đấng Tạo hóa tôi.

4 Quả hẳn các lời luận tôi chẳng phải giả dối;

Đấng vốn trọn vẹn về trí thức đương ở cùng ông.”

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu đang khoe khoang về điều gì? Vì sao con người không nên khoe khoang? Chúng ta xin Chúa giúp thay đổi những gì qua bài học hôm nay?

Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cho thấy sự khoe khoang của ông Ê-li-hu lên tới đỉnh cao mới. Dù đã nói nhiều lời mà không đem đến kết quả khích lệ nào cho ông Gióp, ông vẫn tiếp tục nói. Ông nói với mọi người rằng: “hãy nhịn tôi một chút,” để ông tiếp tục dạy dỗ. Ông khoe khoang ông là người có “những lời bênh vực Đức Chúa Trời” hay “xưng tỏ sự công bình của Đấng Tạo Hóa” (câu 2-3). Hơn thế nữa ông còn vênh vang cho rằng ông là một người khôn ngoan, hiểu nhiều biết rộng: “Một người có tri thức toàn diện đang ở với anh” (câu 4b BTTHĐ).

Ông Ê-li-hu càng nói, càng đánh mất sự khiêm nhường. Vì lòng kiêu ngạo và tự tin nên ông không giúp được gì cho ông Gióp. Sự khoe khoang của ông không đem ông Gióp đến với sự hướng dẫn của Chúa mà chỉ muốn ông Gióp đến với kiến thức của chính ông Ê-li-hu.

Con người thường thích khoe khoang về mọi điều: khôn ngoan, giàu có hay sức mạnh của mình. Nhưng Chúa không muốn con dân Chúa khoe khoang về những điều ấy. Chúa chỉ muốn cho con dân Chúa bày tỏ về tình yêu, sự chính trực và công bình của Chúa trên đất (Giê-rê-mi 9:23-24). Khi con người hiểu mình chỉ là vật thọ tạo của Đức Chúa Trời; sự khôn ngoan, giàu có, sức mạnh và ngay cả sự sống của chúng ta đều do Chúa ban cho, thì chúng ta đâu còn dám khoe khoang. Về phương diện tâm linh, chúng ta không nhận được sự cứu chuộc nhờ vào việc chúng ta làm, nhưng sự cứu chuộc chúng ta có được là do Chúa ban cho. Sứ đồ Phao-lô viết: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:8-10). Chúa tạo dựng và cứu chuộc chúng ta cho mục đích của Chúa, để làm những việc lành mà Chúa muốn chúng ta làm, vậy chúng ta lấy cớ gì mà khoe khoang, kiêu ngạo? Chúa Giê-xu phán “…ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được” (Giăng 15:5b), như vậy, mỗi người chúng ta chớ nên khoe khoang về những gì mình có hay đã thực hiện được.

Khi cầu nguyện, bạn có thường khoe khoang hơn là tôn ngợi Chúa không?

Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì tình yêu và ân sủng lớn lao của Chúa đã cứu con. Xin Chúa cho con biết mọi điều con có là do Chúa ban cho để con biết sống khiêm nhường, làm tốt việc Chúa giao và luôn gắn kết mật thiết với Ngài.

Bài viết trước
Bài tiếp theo
RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN