Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Lựa Chọn Cá Nhân

Đọc Lu-ca 8:26-39

26Ngài cùng môn đồ xuôi thuyền đến miền Giê-ra-sê, đối diện miền Ga-li-lê.

27Khi Đức Chúa Jêsus lên bờ, có một người bị quỷ ám ở thành ấy đến gặp Ngài. Lâu nay anh không mặc quần áo, không ở trong nhà mà ở ngoài nghĩa địa.

28Khi thấy Đức Chúa Jêsus, anh la lên, sấp mình xuống trước mặt Ngài và nói lớn: “Lạy Jêsus, Con Đức Chúa Trời Chí Cao, tôi có liên can gì đến Ngài đâu? Tôi van Ngài đừng làm khổ tôi.”

29Vì Đức Chúa Jêsus đã truyền cho uế linh phải ra khỏi anh ta. Đã nhiều lần quỷ nhập vào anh ấy; mặc dù người ta xiềng, cùm và canh giữ, anh ấy vẫn bẻ xiềng tháo cùm và bị ma quỷ đưa vào nơi hoang mạc.

30Đức Chúa Jêsus hỏi: “Ngươi tên gì?” Nó thưa: “Quân đoàn” vì nhiều quỷ đã ám vào anh ấy.

31Các quỷ nài xin Ngài đừng đuổi chúng xuống vực sâu.

32Bấy giờ, có một đàn heo rất đông đang ăn trên núi. Các quỷ xin Đức Chúa Jêsus cho chúng nó nhập vào đàn heo ấy; Ngài cho phép.

33Vậy, các quỷ ra khỏi người ấy và nhập vào đàn heo. Đàn heo từ triền dốc lao xuống hồ và chết chìm.

34Các người chăn heo thấy vậy, chạy trốn và loan tin ấy khắp thành thị, thôn quê.

35Thiên hạ đổ ra xem việc mới xảy ra. Khi họ đến với Đức Chúa Jêsus, thấy người mà các quỷ mới vừa ra khỏi đang ngồi dưới chân Đức Chúa Jêsus, mặc áo quần, trí óc tỉnh táo thì sợ hãi lắm.

36Những người đã chứng kiến sự việc thuật lại cho mọi người về chuyện người bị quỷ ám được chữa lành như thế nào.

37Tất cả dân chúng quanh miền Giê-ra-sê xin Đức Chúa Jêsus lìa khỏi họ vì họ quá sợ hãi. Vậy, Ngài xuống thuyền trở về.

38Người được Đức Chúa Jêsus đuổi quỷ xin ở lại với Ngài, nhưng Ngài cho anh về và bảo:

39“Con hãy về nhà, thuật lại những việc lớn lao mà Đức Chúa Trời đã làm cho con.” Vậy người ấy đi, rao truyền khắp thành những điều lớn lao mà Đức Chúa Jêsus đã làm cho mình.

Câu căn bản: Những người đã chứng kiến sự việc thuật lại cho mọi người về chuyện người bị quỷ ám được chữa lành như thế nào. Tất cả dân chúng quanh miền Giê-ra-sê xin Đức Chúa Giê-xu lìa khỏi họ, vì họ quá sợ hãi. Vậy, Ngài xuống thuyền trở về. Câu 36-37.

Suy niệm: Lúc ấy một việc khác thường vừa xẩy ra. Chúa Giê-xu chỉ phán một lời mà đuổi một lũ quỷ ra khỏi con người khốn khổ ấy, và chấm dứt nỗi kinh hoàng do người ấy gây ra trong vùng. Ngay tức khắc người này trở lại bình thường.

Ai cũng tưởng rằng người trong vùng ấy phải xúc động và mừng lắm, nhưng ngược lại “họ quá sợ hãi”. Chúa Giê-xu vừa cho họ thấy quyền năng của Đức Chúa Trời đã sẵn sàng cho họ. Chúa ở ngay đó và Ngài có thể chữa lành mọi tật bệnh và đáp ứng mọi nhu cầu nào khác cho họ. Nhưng thay vì ao ước quyền năng ấy thực hiện điều gì cho họ,  họ “xin Đức Chúa Giê-xu lìa khỏi họ”. Làm như họ ưa người bị quỷ ám khi trước hơn bây giờ anh ta được lành.

Trước quyền năng siêu việt của Chúa, nhiều người vì không hiểu đã sợ hãi thay vì cảm kích, nhiều người khác lại không chịu tin nhận. Đó cũng là lựa chọn riêng của mỗi người. Những người tin Chúa tin rằng quyền năng Chúa có thể tác động trên cuộc đời mình và tạo ra một thay đổi lớn, người khác có thể nghi ngờ và không tin. Nhưng điều quan trọng là khi tin thì quyền năng Chúa thể hiện và ta có thể kinh nghiệm.

Khi tin Chúa, chúng ta thuộc về Chúa và quyền năng siêu việt của Chúa có thể áp dụng cho chúng ta. Nhưng quan trọng là không nghi ngờ hay sợ hãi mà hết lòng tin, phép lạ sẽ xẩy ra.

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Cha thương yêu,  con cầu xin quyền năng Chúa đến trong đời con. Xin giải quyết những nhu cầu của con, cho con được an nghỉ trong Chúa. Con tin rằng Chúa có thể làm trổi hơn vô cùng những gì con trông mong và suy tưởng. Con cảm tạ Chúa. Nhân danh chúa Giê-xu. A-men.

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN