Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhCàng Ngày Càng Giống Chúa Hơn

Càng Ngày Càng Giống Chúa Hơn

Đọc 2 Cô-rinh-tô 3:12-18

12Vì có niềm hi vọng như vậy, nên chúng tôi rất dạn dĩ,

13không giống như Môi-se, lấy màn che mặt mình để con dân Y-sơ-ra-ên không thấy sự kết thúc của hào quang chóng tàn.

14Nhưng lòng họ vẫn cứng cỏi, vì cho đến ngày nay, khi họ đọc Cựu Ước, bức màn ấy vẫn chưa cất khỏi họ; vì chỉ trong Đấng Christ, bức màn ấy mới được cất bỏ.

15Thật vậy, cho đến ngày nay, mỗi khi nghe đọc sách Môi-se thì bức màn lại che phủ lòng họ.

16Nhưng khi một người trở lại với Chúa, thì màn ấy được cất đi.

17Chúa là Thánh Linh, nơi nào có Thánh Linh của Chúa, nơi đó có tự do.

18Tất cả chúng ta đều để mặt trần chiêm ngưỡng vinh quang Chúa, được biến đổi trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ vinh quang đến vinh quang; vì điều nầy đến từ Chúa là Thánh Linh.

Câu căn bản: Tất cả chúng ta đều để mặt trần chiêm ngưỡng vinh quang Chúa, được biến đổi trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ vinh quang đến vinh quang; vì điều này đến từ Chúa là Thánh Linh. (Câu 18).

Suy niệm:  Làm môn đệ Chúa là một tiến trình cho người tin Chúa trở thành giống như Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô dạy: “cho đến khi tất cả chúng ta đều đạt đến sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, để trở nên người trưởng thành, đạt đến tầm vóc đầy trọn của  Đấng Christ.” (Ê-phê-sô 4:13).

Trở thành giống như Chúa Giê-xu là mục tiêu cuối cùng của mỗi chúng ta, nhưng hành trình này kéo dài suốt đời sống. Chúng ta học biết giống như Chúa qua đức tin (tôn thờ); qua sự tham gia kết hợp (trong cộng đồng tín hữu); và trở thành (qua việc học làm môn đệ).

Chúa muốn chúng ta mỗi ngày giống Chúa hơn. “mặc lấy người mới, là người đang được đổi mới trong nhận thức, theo hình ảnh Đấng tạo dựng người ấy.” (Cô-lô-se 3:10).

Chúng ta ai cũng mong tiến cho nhanh, nhưng Chúa chú trọng nhiều đến sức mạnh và sự vững chắc hơn là tốc độ nhanh.

Chúng ta ưa tìm ra giải pháp cho nhanh và tức khắc. Chúng ta thích nghe một bài giảng, theo một lớp huấn luyện, hay nghe một kinh nghiệm nào đó có khả năng giải quyết ngay mọi vấn đề, bãi bỏ mọi nỗi căng thẳng, và xoa dịu mọi đau đớn,

Nhưng việc trưởng thành trong Chúa không bao giờ chỉ là một kinh nghiệm duy nhất. Cuộc trưởng thành nào cũng diễn tiến theo quy luật cả.

Hành động đề nghị:

Hãy nhận thức rằng “trở thành” đòi hỏi thời gian. Như vậy, phải chấp nhận để Chúa làm mẫu mực và biến đổi con người của mình theo kiểu của Chúa, dù rằng phải tốn thời gian dài.

 Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN