MVTT: Khai mạc kỳ trại EVERY 2022

Kỳ hội thao Thanh thiếu Niên năm 2022 được tổ chức tại Hội thánh Tin Lành Bắc Sơn vào ngày 8-11/2022. Với sự tham dự hơn 160 trại viên đến từ các tỉnh thành tại miền Bắc, là những đội mục vụ thể thao ở tại các Hội thánh đang tập luyện và sinh hoạt hàng tuần.

Hội thao lấy chủ đề “EVERY” dựa trên câu Kinh thánh Ê-phê-sô 1:3 với 4  bài học nền tảng: (1) Mọi thứ trong Đấng Christ; (2) Mọi người qua Đấng Christ; (3) Mọi mặt giống Đấng Christ; (4) Mọi ngày với Đấng Christ. Qua lời Chúa giúp cho các bạn Thanh niên Thiếu niên biết được rằng; Mỗi ngày tôi sống trở nên giống Chúa Giê-xu càng hơn, bước theo sự kêu gọi của Ngài và hoàn thành các mục tiêu, khải tượng mà Đức Chúa Trời muốn tôi làm trên đất này.

Dưới đây là chương trình khai mạc đã diến ra:


các đội tập trung trước lễ khai mạc

Truyền Đạo Nguyễn Văn Cửu chào mừng và giới thiệu

MS Hội trưởng Bùi Văn Sản chia sẻ lời Chúa

 

chụp hình lưu niệm

Đá giao hữu cùng đội bóng Công an huyện Bắc Sơn

Tin tức: MS Lê Văn Thành