Ngày 23 tháng Sáu Sự Cao Trọng Trong Vương Quốc

“Vì giữa người ngồi ăn và người hầu bàn, ai là người lớn hơn?
Há chẳng phải là người ngồi ăn sao?
Nhưng ở giữa các ngươi, Ta như một người phục vụ.”
-Lu-ca 22:27-

Cách đo lường sự cao trọng trong Vương Quốc Chúa khác xa với cách đánh giá của thế gian. Xã hội của chúng ta thần tượng hóa người giàu sang, người có thế lực, người xinh đẹp và người khỏe mạnh. Chúng ta lại còn biến họ thành những người nổi tiếng trong khi họ phơi bầy một cách trơ trẽn nếp sống đồi bại của họ. Thế gian này cho rằng phục vụ người khác là tự hạ thấp mình. Tuy nhiên, Vương Quốc Chúa hoàn toàn loại bỏ tiêu chuẩn đánh giá của thế gian về sự cao trọng, và dành vị trí danh dự nhất cho người phục vụ nhiều nhất. Người nào phục vụ với tinh thần vị tha, yêu thương, không phàn nàn, và không tìm kiếm sự công nhận thì được kể là cao trọng trong Vương Quốc Chúa.

Khi Chúa Giê-su và các môn đồ Ngài bước vào phòng cao, các môn đồ tìm kiếm một chỗ danh giá để ngồi; còn Chúa Giê-su lại tìm một vị trí để phục vụ. Khi họ đang ngượng ngùng chờ được phục vụ, thì Chúa Giê-su đã lấy khăn và nước đến rửa chân cho họ (Giăng 13:1-15). Là những người theo Chúa, chúng ta thích xưng mình là những tôi tớ, nhưng thực tế chúng ta hiếm khi nào hài lòng nếu bị đối xử như những tôi tớ! Chúng ta bị cám dỗ tiếp nhận sự đánh giá của thế gian về tầm quan trọng. Nhưng khi chúng ta nhìn vào Chúa Giê-su là mẫu mực của mình, chúng ta sẽ thấy rằng phải có phẩm cách cao quý hơn nhiều mới phục vụ người khác, hơn là để được người ta phục vụ mình.

Thế gian sẽ đánh giá tầm quan trọng của bạn qua con số bao nhiêu người phục vụ bạn. Còn Chúa lại quan tâm hơn đến số người mà bạn đang phục vụ. Nếu bạn phải phấn đấu để làm một người tôi tớ, điều đó có nghĩa là lòng bạn đã chuyển hướng xa tấm lòng của Chúa. Hãy xin Chúa Giê-su dạy bạn biết sống vị tha và ban cho bạn sức mạnh để noi theo gương của Ngài. Hãy quan sát để thấy lời mời gọi của Chúa Giê-su hầu tham gia với Ngài trong việc phục vụ người khác. Lời mời gọi ấy sẽ đến.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)