Trang chủ c/Tài Liệu Tĩnh Nguyện Hàng Ngày

Tĩnh Nguyện Hàng Ngày

Tỉnh Lào Cai: Chương Trình Hiệp Nguyện Đầu Năm

Ngày 13/1/2023, tại khách sạn Sao Mai, Bắc Hà, Lào Cai đã diễn ra chương trình Hiệp Nguyện Đầu Năm với sự tham dự...