Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhNhững Lời Quở Trách Của Chúa Toàn Năng

Những Lời Quở Trách Của Chúa Toàn Năng

Những Lời Quở Trách Của Chúa Toàn Năng

Phúc âm Lu-ca trong Kinh thánh Tân Ước có ghi lại ba lần Chúa Giê-xu “quở trách” như sau:

1. Chúa quở trách cơn sốt của một tín hữu: 

Đức Chúa Jêsus ra khỏi nhà hội, vào nhà Si-môn. Bà gia Si-môn đang đau rét nặng lắm. Người ta xin Ngài chữa cho, Ngài bèn nghiêng mình trên người, truyền cho cơn rét (quở trách), rét liền lìa khỏi. Tức thì người chờ dậy hầu việc. (Lu-ca 4:38-39)

2. Chúa quở trách sóng và gió:

Khi thuyền đương chạy, thì Ngài ngủ. Có cơn bão nổi lên trong hồ, nước vào đầy thuyền, đương nguy hiểm lắm. Môn đồ bèn đến thức Ngài dậy, rằng: Thầy ôi, Thầy ôi, chúng ta chết! Nhưng Ngài, vừa thức dậy, khiến (quở trách) gió và sóng phải bình tịnh, thì liền bình tịnh và yên lặng như tờ. (Lu-ca 8:23-24)

3. Chúa quở trách quỷ dữ:

Một người trong đám đông kêu lên rằng: Lạy thầy, xin thầy đoái đến con trai tôi, vì là con một tôi. Một quỉ ám nó, thình lình kêu la; quỉ vật vã nó dữ tợn, làm cho sôi bọt miếng, mình mẩy nát hết, rồi mới ra khỏi. Tôi đã xin môn đồ thầy đuổi quỉ đó, nhưng họ đuổi không được. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi dòng dõi không tin và bội nghịch kia, ta ở với các ngươi và nhịn các ngươi cho đến chừng nào? Hãy đem con của ngươi lại đây. Đứa con trai vừa lại gần, quỉ xô nó nhào xuống đất, và vật vã dữ tợn. Song Đức Chúa Jêsus quở nặng tà ma, chữa lành con trẻ ấy, và giao lại cho cha nó. (Lu-ca 9:38-42)

Từ quở trách này trong Anh ngữ là rebuke nghĩa là mắng mỏ, hay quở trách

Lời quở mắng của Chúa Giê-xu không gì chống cự nổi, vì không phải chỉ là la rầy, nhưng chính là bắt buộc sự việc phải chấm dứt.

Một cơn sốt rét, hay đau rét là một phản ứng hóa chất trong tế bào của thân thể phát sinh ra cơn nóng phản ứng với sự làm độc. Cơn rét đó quan hệ tới các phân tử và các electrons cũng như các định luật vật lý và hóa chất.   

Cô-lô-se 1:16 ghi rằng: Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Câu này cho biết Chúa tạo dựng nên tất cả kể cả các định luật trong vũ trụ. Trong quyền năng siêu nhiên của Chúa, Chúa bảo trì và quản trị tất cả. 

Hê-bơ-rơ 1:3 còn ghi: Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật; sau khi Con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu Đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao,

Chúa đã truyền lệnh cho mọi vật, mọi định luật được hình thành. Vì vậy, Ngài cũng có quyền sai khiến hay quở mắng các định luật đó khi chúng gây ra sự sai trái. Chúa là vị thầy thuốc duy nhất trong đời có quyền “quở mắng” bệnh tật mà không phải dùng  đến thuốc men.

Nhưng Chúa còn quở trách thiên nhiên nữa.

Sóng gió trong tự nhiên là kết quả của các hiện tượng co dãn của nóng và lạnh. Lạnh có thể làm cho sự vật co thắt lại và nhiệt có thể làm cho sự vật trải rộng ra. Các  định luật này khác hẳn với những yếu tố gây bệnh sốt rét. Chúa chế ngự các định luật này bằng lời quyền năng của Ngài. 

Lời quở trách của Chúa khiến cho định luật vật lý này đảo ngược lại, và gió bão chấm dứt. 

Căn bản của vấn đề ở đây là Chúa dùng tâm trí. Cơn sốt và bão tố tan đi khi Chúa ra lệnh cho  các định luật vật lý mà chính Ngài đã tạo dựng nên. Chúa đã sáng tạo các định luật này bằng ý định của Ngài. Ngài cũng thay đổi vật chất khi chỉ dùng tâm trí mà quở mắng chúng.

Nhưng trong vũ trụ còn có những tâm trí khác ngoài Chúa Cứu Thế. 

Thí dụ như các ác thần chẳng hạn. Chúng không phải là vật chất, chúng là những sức mạnh vô hình. Câu chuyện ghi lại trong Lu-ca 9:38-42 cho thấy một sự thực, đó là tâm trí của Chúa Toàn Năng chế ngự ác thần. Vì Chúa sáng tạo nên tất cả, nên ác thần cũng là bị sáng tạo và phải thuận phục Chúa Sáng Tạo ra chúng. 

Quỷ ám bị Chúa quở mắng nên đã ra khỏi đứa bé mà nó đang ám hại.

Tất cả các tâm trí, các thần linh và mọi vật chất đều do quyền năng Chúa sáng tạo. Chúă sáng tạo, bảo trì và quản trị tất cả. Chúa không dùng quỷ thuật hay bùa phép nào để chế trị bệnh tật, bão tố hay ác thần. Chúa chỉ dùng ý định Toàn Năng của Ngài. Quyền năng của Chúa là siêu nhiên. 

Chỉ một ý định của Chúa làm thay đổi tất cả, làm biến mất hay tiêu tan.

Chúa Giê-xu là Đấng Sáng Tạo nên tất cả nên có khả năng quở mắng tất cả khi Chúa muốn thay đổi hay chế ngự.

Chính vì thế mà con dân Chúa không nên chỉ cách cho Chúa hành động mà phải thuần phục Ngài.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN