Thứ Ba, Tháng Bảy 16, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhThiên Sứ Báo Tin Chúa Cứu Thế Ra Đời

Thiên Sứ Báo Tin Chúa Cứu Thế Ra Đời

Thiên Sứ Báo Tin Chúa Cứu Thế Ra Đời

Đọc Lu-ca 1:26-38

26Vào tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, thuộc miền Ga-li-lê,

27gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người nam tên là Giô-sép, thuộc dòng vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri.

28Thiên sứ đến gặp cô và nói: “Hỡi người được ơn, chúc mừng cô! Chúa ở cùng cô!”

29Nhưng Ma-ri rất bối rối về những lời nầy và tự hỏi lời chào ấy có nghĩa gì.

30Thiên sứ tiếp: “Hỡi Ma-ri, đừng sợ vì cô đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời.

31Nầy, cô sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là JÊSUS.

32Con trai ấy sẽ được tôn trọng, được gọi là Con của Đấng Chí Cao. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít, tổ phụ Ngài.

33Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp; vương quốc Ngài mãi mãi trường tồn.”

34Ma-ri thưa với thiên sứ: “Tôi chưa ăn ở với người nam nào thì làm sao có được điều đó?”

35Thiên sứ đáp: “Đức Thánh Linh sẽ ngự trên cô, và quyền năng của Đấng Chí Cao sẽ phủ che cô; cho nên con thánh sinh ra sẽ được gọi là Con Đức Chúa Trời.

36Kìa, Ê-li-sa-bét, người bà con của cô, cũng đã có thai một con trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là hiếm muộn mà nay đã mang thai được sáu tháng rồi.

37Bởi vì không có việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được.”

38Ma-ri thưa: “Tôi đây là tớ gái của Chúa. Xin điều ấy xảy đến cho tôi như lời ngài truyền!” Rồi thiên sứ rời khỏi Ma-ri.

Câu căn bảnBởi vì không có việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được.  (Câu 37).

Suy niệm: Thiên sứ Gáp-ri-ên là sứ giả báo tin mừng. Tin mừng cho thầy tế lễ Xa-cha-ri về lời cầu nguyện xin đứa con đã được nhậm, và đứa con được ban cho mang tên Giăng.

Nhưng tin mừng cho trinh nữ Ma-ri hoàn toàn khác hẳn. Trước tiên thiên sứ chúc mừng Ma-ri là người được ơn của Chúa. Ma-ri không sợ hãi nhưng bối rối, không hiểu lời chào đặc biệt ấy có nghĩa gì? Thiên sứ bảo đừng sợ vì Ma-ri được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Ma-ri sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Giê-xu.

Thiên sứ cho Ma-ri biết năm điều sau đây về người Con mà Ma-ri sẽ sinh ra:

  1. Câu 32: Con trai ấy sẽ được tôn trọng.
  2. Câu 32: Con trai ấy sẽ được gọi là Con của Đấng Chí Cao, Câu 35:Con của Đức Chúa Trời.
  3. Câu 32: Con trai ấy sẽ được ban cho ngôi Vua Đa-vít
  4. Câu 33: Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp
  5. Câu 33: Vương quốc Ngài mãi mãi trường tồn.

Ma-ri thắc mắc nhưng không nghi ngờ, chỉ chấp nhận, khác hẳn với thầy tế lễ Xa-cha-ri không tin là vợ mình già nua sẽ mang thai, nên đã bị câm trong chín tháng.

Ma-ri là người được đặc ân mang thai Chúa Giê-xu, nhưng cô không ngạc nhiên vì tin lời thiên sứ:  Bởi vì không có việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được.

Bạn có tin lời thiên sứ phán bảo Ma-ri khi ấy không?

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN