Thông Báo Về Việc Hướng Dẫn Sinh Hoạt Tôn Giáo Tập Trung

0
1353

Kính gửi Quý tôi con Chúa thông báo về việc hướng dẫn sinh hoạt tôn giáo tập trung trong tình hình dịch Covid-19 đang lan rộng khắp mọi nơi.