Thư Kêu Gọi Cứu Trợ Tín Hữu Thanh Hoá Bị Thiệt Hại Do Mưa Lũ Và Hoả Hoạn