Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhTìm Hiểu Kinh Thánh - Phá Thai

Tìm Hiểu Kinh Thánh – Phá Thai

Kinh thánh có dạy gì trực tiếp về việc phá thai hay không ?

Kinh thánh có giúp con dân Chúa suy nghĩ về việc phá thai hay không?

Phá thai đã từng là đề tài bàn cãi sôi nổi trên thế giới, đặc biệt là kể từ đầu thập niên 70.  Mặc dù Hội thánh vẫn thống nhất chủ trương chống lại việc làm này, nhiều tín hữu vẫn còn ngần ngại khi phải sử dụng Kinh thánh làm căn bản cho lập trường của mình.

Có lẽ lý do chính cho việc này là vì không có phần Kinh thánh nào rõ ràng bàn về phá thai. Không có điều răn nào cấm việc phá thai. Không có phần Kinh thánh nào mô tả hay ám chỉ đến việc phá thai. Nói tổng quát thì việc phá thai không phải là không có trong thời cổ xưa, tuy nhiên rõ ràng là các người viết Kinh thánh không coi vấn đề này là quan trọng.

Có người nói rằng điều răn thứ sáu “Ngươi chớ giết người” (Xuất Ai-cập 20:13) bao gồm cả việc phá thai, vì thai nhi là một con người trong việc phá thai.

Thành ra vấn đề lại còn là: Kinh thánh có coi thai nhi là một con người hay không? Vấn đề phá thai không đặc biệt đề cập đến trong Kinh thánh, nhưng có một số phân đoạn Kinh thánh Cựu Ước gián tiếp nói về việc này.

Có lẽ một phần Kinh thánh thường hay đề cập là Xuất Ai-cập 21:22 “Nếu người ta đánh nhau và gây thương tích cho một phụ nữ có thai, làm hư thai nhưng không gây thương tổn gì khác, thì kẻ gây thương tích phải bồi thường theo yêu cầu của người chồng và trả tiền trước mặt các thẩm phán.”

Tuy nhiên, có những phần Kinh thánh khác đề cập đến tử cung và hài nhi trong tử cung.

Đặc biệt là Giê-rê-mi 1:5 “Trước khi tạo nên con trong lòng mẹ, Ta đã biết con, trước khi con ra đời, Ta đã biệt riêng con; Ta đã lập con làm nhà tiên tri cho các nước.”

Câu Kinh thánh này tuyên bố rằng Chúa đã biệt riêng Giê-rê-mi trước khi ông ta sinh ra,  ngay cả trước khi Chúa tạo nên thai nhi Giê-rê-mi.

Nhưng có lẽ Thi thiên 139: 13-16 chi tiết hơn: “Vì chính Chúa nắn nên tâm can con, dệt thành con trong lòng mẹ con. Con cảm tạ Chúa vì con được dựng nên một cách đáng sợ và lạ lùng.  Công việc Chúa thật quá diệu kỳ, lòng con biết rõ lắm.  Khi con được dựng nên trong nơi kín đáo, được đan dệt cách tinh xảo ở nơi sâu thẳm của đất, thì các xương cốt con không giấu Chúa được.  Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của con; số các ngày đã định cho con, đã biên vào sổ Chúa khi chưa có một ngày nào trong các ngày ấy.”

Tại đây tác giả đặc biệt đề cập đến việc Chúa hình thành ông ta trong lòng mẹ, đây không còn là một thai nhi nữa, nhưng chính là một người hoàn toàn. Câu 15 nói rõ về việc hình thành thai nhi.

Trong Gióp 10:10-11 cũng giống như Thi-thiên 139, nói rõ cả đến da và thịt: “Chẳng phải Chúa đã đổ con ra như sữa, rồi làm con đặc lại như phó-mát? Chúa đã mặc cho con da và thịt, đan dệt con với xương và gân.”

Trong các phân đoạn Kinh thánh này mô tả công việc Chúa hình thành một thai nhi: dựng nên, đan dệt, đổ ra,  làm đặc lại, mặc…

Nói khác đi, Kinh thánh dạy rằng một thai nhi đã được chính Chúa quan tâm như một con người. Vì Ngài đã hình thành ra nó.

Kinh thánh cho chúng ta biết rằng Chúa coi thai nhi có giá trị như một con người, vì Ngài đã lựa chọn, và hoạch định ra một chương trình cho mỗi thai nhi khi các thai nhi này còn trong lòng mẹ.

Giê-rê-mi đã kể trong Giê-rê-mi 1:4-5 rằng: “Lời của Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng:  Trước khi tại nên con trong lòng mẹ, Ta đã biết con, trước khi con ra đời, Ta đã biệt riêng con; Ta đã lập con làm nhà tiên tri cho các nước.”

Ê-sai 49:1 ghi rằng: “Hỡi các hải đảo hãy nghe tôi! Hỡi các dân xa xăm, hãy chú ý:  Đức Giê-hô-va đã gọi tôi từ trong bụng mẹ, Ngài nhắc đến tên tôi khi tôi còn trong lòng mẹ.”

Trong khi đó Sứ đồ Phao-lô viết trong thư Ga-la-ti 1:15-16 rằng: “Nhưng khi Đức Chúa Trời, Đấng đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ Con Ngài cho tôi để tôi rao truyền Tin Lành về ConNgài giữa dân ngoại, thì lập tức tôi không bàn với loài người.”

Như thế chúng ta thấy rằng Kinh thánh cho biết Chúa hình thành mỗi thai nhi, biết rõ từng thai nhi, biệt riêng một số thai nhi, kêu gọi một số khác, biết tên mỗi thai nhi…Nghĩa là Chúa quý trọng mỗi một bào thai từ khi mới hình thành.  Vì vậy phá thai là một tội lỗi ghê gớm đối với Chúa.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN