Trường TKTH: Thông Báo Tuyển Nhân Viên Kế Toán

Kính gửi Hội thánh, Điểm nhóm trực thuộc Tổng Hội,

Ban Giám hiệu Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội thông báo tuyển dụng nhân viên cho vị trí kế toán.

Thông tin chi tiết xin xem trong thông báo sau:

Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội trân trọng thông báo!