Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

TỰ DO HAY NÔ LỆ?

Ngày 24/07/2019

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 7:21-24

Câu gốc:  “Anh em đã được chuộc bằng giá cao, chớ trở nên tôi mọi của người ta làm chi” (câu 23).

 I Cô-rinh-tô 7:21-24:  “21 Ngươi đương làm tôi mọi mà được gọi chăng? Chớ lấy làm lo; song nếu ngươi có thể được tự do, thì hãy nhân dịp đó là hơn. 22 Vì kẻ tôi mọi được Chúa gọi, ấy là kẻ Chúa đã buông tha; cũng một lẽ ấy, ai đương tự do mà được gọi, thì làm tôi mọi của Đấng Christ. 23 Anh em đã được chuộc bằng giá cao, chớ trở nên tôi mọi của người ta làm chi. 24 Hỡi anh em, ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào, thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy trước mặt Đức Chúa Trời.”

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy về người nô lệ hoặc người tự do khi được Đức Chúa Trời kêu gọi thì nên sống như thế nào? Ông nhắc lại câu “Anh em đã được chuộc bằng giá cao” với mục đích gì? Chúng ta áp dụng bài học này cho đời sống mình như thế nào?

Trong thời của Sứ đồ Phao-lô, chế độ nô lệ vẫn đang tồn tại. Thành phần nô lệ khá đông. Ông dạy dỗ rằng khi một người nô lệ nhận được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời để trở nên một Cơ Đốc nhân thì về mặt thuộc linh, người ấy được Ngài giải phóng khỏi ách tôi mọi của tội lỗi. Hay nói cách khác, họ được tự do để làm theo điều Đức Chúa Trời đẹp lòng. Dù rằng vẫn phải tiếp tục trong địa vị là một nô lệ, nhưng điều này hoàn toàn không ngăn cản họ thực hành nếp sống đạo theo tiêu chuẩn của Đấng Christ. Còn người nào đang tự do lúc được Chúa kêu gọi, thì về mặt thuộc linh, người ấy trở thành nô lệ cho Đấng Christ (câu 21-22). Chính vì thế, Sứ đồ Phao-lô đã nhấn mạnh rằng ai đang trong địa vị nào thì hãy cứ tiếp tục ở trong địa vị ấy mà làm sáng Danh Chúa. “Anh em ở địa vị nào lúc được kêu gọi, hãy cứ ở địa vị đó trước mặt Đức Chúa Trời” (câu 24 BTTHĐ).

Ngày trước, người nô lệ sẽ được tự do khi có người trả một giá đủ để chuộc họ. Do đó, Sứ đồ Phao-lô nhắc lại “Anh em đã được chuộc bằng giá cao” (6:20, 7:23) nhằm nhấn mạnh tất cả mọi người dù nô lệ hay tự do, đều đã được Chúa Giê-xu chuộc tội lỗi của họ bằng một giá rất cao, đó là chính huyết vô tội của Ngài trên cây thập tự. Vì vậy, địa vị mới của tất cả mọi người có được trong Đấng Christ là vô cùng cao quý. Và đây chính là lý do để ông trình bày lời kêu gọi những tín hữu tại Cô-rinh-tô rằng, anh em đã được Chúa buông tha khỏi ách nô lệ của tội lỗi rồi, thì đời sống mỗi Cơ Đốc nhân giờ đây chỉ thuộc về Đức Chúa Giê-xu Christ và chỉ phục vụ Ngài mà thôi, hoàn toàn không bị chi phối bởi bất cứ đối tượng nào khác (câu 23).

Trong Chúa, chúng ta vẫn nhận biết mình là nô lệ của Đấng Christ. Thế nhưng không ít lần chúng ta vẫn sống như nô lệ cho tiền bạc, vật chất, địa vị, danh vọng của đời này, vẫn còn nô lệ cho bia rượu, thuốc lá, cùng những thói hư tật xấu giống như người đời… Khi sống nô lệ cho thế gian như vậy, chúng ta đã quên mất lời dạy của Chúa: “Anh em đã được chuộc bằng giá cao, chớ trở nên tôi mọi của người ta làm chi”(câu 23).

Thái độ và hành động của bạn có đang bày tỏ bạn là nô lệ của một vị Chủ duy nhất là Đấng Christ hay không?

Kính lạy Đức Chúa Giê-xu Christ kính yêu của con! Con cảm tạ ơn Ngài đã cứu chuộc con bằng một giá rất cao. Xin giúp con luôn ghi khắc điều này để biết rằng con đang thuộc về Ngài và quyết sống làm sáng danh Chúa, xứng đáng với ơn cứu chuộc Ngài đã dành cho con.

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN