Hội Nghị Lãnh Đạo Toàn Cầu 2020: Mỗi Người Đều Để Lại Ảnh Hưởng

Tạ ơn Chúa, từ ngày 4-5/11/2020 tại Hội Thánh Hà Nội, số 2, Ngõ Trạm đã diễn ra Hội Nghị Lãnh Đạo Toàn Cầu với sự có mặt của trên 400 đại biểu, họ là những lãnh đạo, những nhân sự đến từ các Hội thánh liên hệ phái.

“Bạn có ảnh hưởng và điều đó sẽ tác động đến tất cả mọi thứ và mọi người chung quanh bạn. Dù đầu tư ảnh hưởng của mình vào nơi nào, công việc, Hội thánh, gia đình hay trường học thì nó cũng sẽ đem đến sức mạnh để thay đổi cuộc sống của những người xung quanh.

 Ảnh hưởng là cốt lõi của lãnh đạo. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy đổ vỡ, nhưng vẫn có hi vọng, đó là khi những người nam và người nữ như bạn tích cực đem lại biến đổi và sự hiệp nhất cho cộng đồng.

 Trở nên hiệu quả hơn trong lãnh đạo làm cả một quá trình, quá trình đó đòi hỏi ấy cam kết để theo đeo đuổi tăng trưởng, củng cố khả năng, để tối đa hóa ảnh hưởng và góp phần của bạn.

– Nội dung các sứ điệp năm nay:

  1. Uốn theo đường cong

2. Sức mạnh của cảm xúc

3. Bí quyết thành công-may mắn hay can trường

4. Lãnh đạo của sự biến đổi.

5. Sự khác biệt là vận mệnh của bạn.

6. Lãnh đạo VIP

7. Lãnh đạo thành công qua khủng hoảng

Bảy lĩnh vực ảnh hưởng trong xã hội có thể biến đổi một thành phố và một quốc gia. Nhưng để nhìn thấy sự biến đổi đó, các lĩnh vực này phải được dẫn dắt bởi sự lãnh đạo tốt hơn. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi để tác động đến lĩnh vực xã hội mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta bước vào. Khi mỗi người đều làm điều này, chúng ta sẽ giành lại nền văn hóa cho Đức Chúa Trời, lần lượt từng con người, từng ngành nghề, từng lĩnh vực của xã hội.

Dưới đây là những hình ảnh được nghi nhận:

Quang cảnh hội nghị

Ghi chép sứ điệp của các diễn giả

Thì giờ chia nhóm và thảo luận cùng nhau

Hình ảnh: Nguyễn Thiên Phú