Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 131: Cản Trở Trong Cầu Nguyện

Bài 131: Cản Trở Trong Cầu Nguyện

Bài 131: Cản Trở Trong Cầu Nguyện (1 & 2)

Đọc Gia-cơ 4:1-3

1Những sự tranh chiến, xung đột giữa anh em đến từ đâu? Chẳng phải từ những dục vọng đang giao tranh trong chi thể anh em sao?

2Anh em tham lam mà chẳng được, nên anh em giết người. Anh em thèm muốn mà không thể đạt được, nên xung đột và tranh chiến. Anh em không có gì cả vì anh em không cầu xin.

3Anh em cầu xin mà không nhận được vì anh em cầu xin với dụng ý xấu, để dùng cho dục vọng riêng của mình.

Câu căn bản: Anh em cầu xin mà không nhận được vì anh em cầu xin với dụng ý xấu để dùng cho dục vọng riêng của mình. (Câu 3).

Suy niệm: Cầu nguyện ích kỷ làm mất hiệu năng. Rất nhiều lời cầu nguyện mang tính chất này. Đây là những lời cầu xin xứng đáng và thuận ý Chúa, nhưng động cơ thúc đẩy hoàn toàn sai, vì vậy mà thất bại.

Mục đích chính trong việc cầu nguyện là để Chúa được tôn vinh trong khi đáp lời. Nếu chúng ta cầu xin điều gì để sử dụng trong các thích thú riêng hay để thỏa mãn cá nhân, chúng ta đã “cầu nguyện sai mục đích” và không nhận được đáp ứng. Đây là lý do mà nhiều lời cầu nguyện không được nhậm.

Nhiều người cầu nguyện cho Hội Thánh của mình được phục hưng. Chắc chắn là cầu nguyện đó đẹp ý Chúa, thuận ý Ngài. Nhưng nhiều khi cầu nguyện cho phục hưng nhưng là để Hội Thánh mình hơn Hội Thánh khác và có ảnh hưởng hơn đối với cộng đồng. Chính vì tính chất ích kỷ đó mà nhiều khi phục hưng bị cản trở.

Một cản trở thứ hai trong việc cầu nguyện được ghi trong Ê-sai 59:1-2: “Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng phải ngắn mà không cứu được, tai Ngài cũng chẳng phải nặng mà không nghe được đâu. Nhưng chính vì sự gian ác của các ngươi đã phân cách các ngươi với Đức Chúa Trời mình, và tội lỗi các ngươi đã che khuất Ngài khỏi các ngươi đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.”

Tội lỗi ngăn cản hiệu năng của cầu nguyện. Ngày nay cũng vậy. Nhiều người kêu cầu Chúa luôn luôn nhưng vô hiệu, vì tội lỗi của các người đó. Có thể lắm những tội trong quá khứ chưa xưng nhận và được thanh tẩy, cũng có thể tội ngay trong hiện tại chưa từ bỏ mà vẫn còn thích thú say mê. Nhiều khi còn coi những điều xấu xa ấy là vô tội nữa. Nhưng bất cứ tội nào, kín giấu hay công khai, hễ chưa xưng nhận và chừa bỏ thì Chúa không trả lời cầu nguyện.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN