8 Lời Khuyên – Khích Lệ Từ Kinh Thánh Về Tương Lai Có Vẻ Mờ Mịt

Dịch lệ, chiến tranh và giá khí đốt cứ tiếp tục tăng cao cũng đủ để khiến bất cứ ai cảm thấy bấp bênh, lo lắng, thậm chí là sợ hãi về tương lai. Khi nói đến kinh tế quốc gia, thị trường nhà ở, giá khí đốt, sức khỏe của chúng ta, sự ổn định của đất nước và thế giới này, là những người tin Chúa, chúng ta thậm chí có thể nghĩ: “Hiện tại mọi thứ đều không có gì là chắc chắn” .

Tuy nhiên, Lời Chúa chứa đầy sự bảo đảm rằng tương lai của chúng ta, những người tin cậy nơi Ngài, sẽ tràn đầy hy vọng và đời sau của chúng ta đã được chắc chắn rồi.

Ê-phê-sô 1 nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không chỉ được chọn trong Ngài từ trước buổi sáng thế, mà chúng ta còn có một cơ nghiệp đời đời đang chờ đợi phía trước (câu 4, 11). Điều đó có nghĩa là Chúa hiện diện từ đầu đến cuối số phận của chúng ta. Nếu chúng ta lo lắng về những nhu cầu của mình hôm nay hoặc trong những ngày tới, chúng ta học trong câu 13 và 14 rằng chúng ta được “được ấn-chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa, Đấng ấy làm của-cầm về cơ-nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen-ngợi sự vinh-hiển Ngài.” Và chắc chắn, nếu Đức Chúa Trời có thể chăm sóc cõi đời đời của chúng ta, thì Ngài cũng có thể chăm sóc cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Nếu bạn đang ở trong Đấng Christ (có nghĩa là bạn đang tin vào sự chết chuộc tội và sự phục sinh của duy mình Chúa Giê-xu để được cứu rỗi), đây là một số đoạn Kinh Thánh khích lệ đức tin của bạn khi tương lai có vẻ không chắc chắn.

  1. Lời nhắc nhở ngợi khen Chúa khi cuộc sống trông ảm đạm

Thật dễ để nhìn xung quanh và nghĩ rằng trong cơn hạn (nó có thể là về lĩnh vực thể chất, tài chính, đạo đức hoặc thuộc linh), chúng ta sẽ bị chôn vùi cùng với những thứ khác. Nhưng tiên tri Ha-ba-cúc đảm bảo với dân Y-sơ-ra-ên về quyền năng cứu chuộc của Đức Chúa Trời, điều mà chúng ta có thể áp dụng vào hoàn cảnh của mình ngày hôm nay. Trong Ha-ba-cúc 3:17-19, chúng ta được nhắc nhở:

Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa,

Và sẽ không có trái trên những cây nho;

Cây ô-li-ve không sanh-sản,

Và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ-ăn;

Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn,

Và không có bầy bò trong chuồng nữa.

Dầu vậy, tôi sẽ vui-mừng trong Đức Giê-hô-va,

Tôi sẽ hớn-hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu-rỗi tôi.

Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức-mạnh của tôi,

Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu,

Khiến tôi đi trên các nơi cao của mình.”

  1. Sự đảm bảo về sự bảo vệ liên tục của Đức Chúa Trời

Sự sợ hãi có thể bao trùm chúng ta khi chúng ta không yêu Chúa, từ đó không tin Ngài. Việc yêu mến Đức Chúa Trời sẽ xua đuổi mọi sự sợ hãi (1 Giăng 4:18). Đức Chúa Trời có quyền tể trị trên tất cả mọi sự và Ngài đảm bảo với chúng ta trong Lời Ngài rằng Ngài sẽ bảo vệ con cái của Ngài. Đức Chúa Trời đã nói với dân sự của Ngài rằng Ngài không phải là Đấng nhắp mắt hay buồn ngủ (Thi thiên 121: 4) và chúng ta không cần phải sợ hãi những gì ở trước mặt mình vì Ngài luôn luôn đi cùng cùng chúng ta. Trong Ê-sai 43: 1-3, chúng ta dạy rằng:

“Bây giờ, hỡi Gia-cốp! Đức Giê-hô-va là Đấng đã dựng nên ngươi, hỡi Y-sơ-ra-ên! Ngài là Đấng đã tạo-thành ngươi, phán như vầy: Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi. Ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi; ngươi thuộc về ta. 2Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che-lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi. 3Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, Cứu-Chúa ngươi.”

Ngoài ra, Phao-lô viết thư này cho người Rô-ma để khích lệ họ tin thác vào chính Đức Chúa Trời, Đấng đã giúp ông vượt qua muôn vàn khó khăn, đau khổ và những tình huống cận kề cái chết:

“Vì tôi chắc rằng bất-kỳ sự chết, sự sống, các thiên-sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền-phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân-rẽ chúng ta khỏi sự yêu-thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus-Christ, là Chúa chúng ta.”

Khi tình yêu của Đức Chúa Trời bao bọc bạn và bàn tay Ngài bảo vệ bạn, bạn sẽ chẳng việc gì phải sợ hãi nữa cả.

  1. Lời khẳng định rằng Đức Chúa Trời không thể biến mất và chẳng bao giờ thay đổi

Chúng ta được nhắc nhở trong Thi Thiên 46: 1-3 rằng: 

“Đức Chúa Trời là nơi nương-náu và sức-lực của chúng tôi,

Ngài sẵn giúp-đỡ trong cơn gian-truân,

Vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến-cải,

Núi lay-động và bị quăng vào lòng biển;

Dầu nước biển ầm-ầm sôi-bọt,

Và các núi rúng-động vì-cớ sự chuyển-dậy của nó.”

Ngoài ra, Tân Ước cũng cho chúng ta biết rằng: “Đức Chúa Jêsus-Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay-đổi.” (Hê-bơ-rơ 13:8). Khi mọi thứ xung quanh chúng ta đều sẽ thay đổi, héo úa hay suy tàn, Ngài vẫn không thay đổi. Sự trong sạch, đức công bình, lòng nhân từ và sự thánh khiết của Ngài vẫn y nguyên.

  1. Lời nhắc về sự cung cấp và phần cơ nghiệp của chúng ta

Vào những ngày bạn thấy lo lắng về những nhu cầu của mình, hãy nhớ lại những lời hứa trong cả Cựu Uớc và Tân Uớc. Chúng không chỉ nhắc bạn về sự chu cấp hàng ngày từ Chúa mà còn về phần cơ nghiệp vĩnh cửu của bạn đời sau.

Trong Thi thiên 16, từ việc hiểu rõ cảm giác bị săn đuổi và đối xử bất công, Đa-vít đã viết:

“Đức Giê-hô-va là phần cơ-nghiệp và là cái chén của tôi:

Ngài gìn-giữ phần sản tôi.

Tôi may được phần cơ-nghiệp ở trong nơi tốt-lành;

Phải, tôi có được cơ-nghiệp đẹp-đẽ.

Tôi sẽ ngợi-khen Đức Giê-hô-va, là Đấng khuyên-bảo tôi;

Ban đêm lòng tôi cũng dạy-dỗ tôi.

Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi;

Tôi chẳng hề bị rúng-động, vì Ngài ở bên hữu tôi.

Bởi cớ ấy lòng tôi vui-vẻ, linh-hồn tôi nức mừng-rỡ;

Xác tôi cũng sẽ nghỉ yên-ổn;

Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh-hồn tôi trong Âm-phủ,

Cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư-nát.

Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống;

Trước mặt Chúa có trọn sự khoái-lạc,

Tại bên hữu Chúa có điều vui-sướng vô-cùng.”

Và trong Ma-thi-ơ 6:25-33, Chúa Giê-xu phán cùng môn đồ rằng: 

“Đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân-thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quí-trọng hơn đồ ăn sao, thân-thể há chẳng quí-trọng hơn quần-áo sao? Hãy xem loài chim trời: Chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu-trữ vào kho-tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quí-trọng hơn loài chim sao? Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo-lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Còn về phần quần-áo, các ngươi lại lo-lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào; chẳng làm khó-nhọc, cũng không kéo chỉ; nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Sa-lô-môn sang-trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức-tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi! Ấy vậy, các ngươi chớ lo-lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? Uống gì? Mặc gì? Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm-kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công-bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.”

  1. Một Thi Thiên nhắc nhở chúng ta về sức mạnh và tình yêu thương của Đức Chúa Trời

Thi Thiên 18 là một lời nhắc nhở tuyệt vời cho chúng ta, rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là quyền năng, Ngài không thay đổi như hoàn cảnh, dư luận, thị trường chứng khoán và những gì được coi là đúng về mặt đạo đức hoặc chính trị của chúng ta. Lời Ngài là lẽ thật, sự công bình của Ngài vững vàng qua thời, và luật pháp của Ngài trường tồn. 

Trong Thi thiên 18, tác giả là Đa-vít đã gọi Đức Chúa Trời là hòn đá của mình:

“Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng-lực tôi, tôi yêu-mến Ngài.

Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn-lũy tôi, Đấng giải-cứu tôi;

Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương-náu mình:

Ngài cũng là cái khiên tôi, sừng cứu-rỗi tôi, và là nơi náu-ẩn cao của tôi.” (Câu 1, 2)

Từ câu 6-18, Đa-vít mô tả cách Đức Chúa Trời giải cứu những người yêu mến Ngài. Và trong các câu 28-30, Đa-vít hân hoan công bố rằng Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt những người Ngài yêu và ban cho họ chiến thắng bất kể điều gì họ đang phải đối diện. Đa-vít cất tiếng hát:

Chúa thắp ngọn đèn tôi:

Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, soi sáng nơi sự tối-tăm tôi.

Nhờ Ngài tôi sẽ xông ngang qua đạo binh,

Cậy Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ vượt khỏi tường-thành.”

  1. Một phân đoạn Kinh Thánh Tân Ước nhắc nhở chúng ta nơi nên tập trung vào

Bạn có thấy lo lắng, bồn chồn hay sợ hãi khi nghĩ về chính trị, chính phủ, các vấn đề thế giới hay tương lai nói chung không? Có lý do đằng sau những điều đó. Nơi này không phải là nhà của bạn. Đức Chúa Trời muốn bạn tập trung vào nơi ở đời đời của bạn. Ngài muốn bạn tập trung vào thiên đường và nhớ rằng “không nơi nào như là Nhà”.

Khi bạn bắt đầu bị phân tâm bởi chính trị, xã hội và đạo đức của quốc gia và thế giới này, hãy ghi nhớ Cô-lô-se 3:1-4. Nó cho chúng ta biết đâu là nơi chúng ta cần xoay hướng trọng tâm: 

“Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. 2Hãy ham-mến các sự ở trên trời, đừng ham-mến các sự ở dưới đất; 3vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. 4Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh-hiển.”

  1. Một Thi Thiên nhắc chúng ta về phần thưởng và mục đích sống của chúng ta

Trong Thi thiên 73, A-sáp nhắc nhở chúng ta về những mục đích vĩ đại của Đức Chúa Trời và lý do tại sao chúng ta vẫn ở đây. Cho những ai từng hỏi “Tại sao kẻ ác lại thịnh vượng?” và “Đức Chúa Trời ở đâu khi người cứ làm theo ý mình mà không quan tâm đến luật pháp của Ngài?”, phân đoạn này trong Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời là đấng tể trị và Ngài biết những gì Ngài đang làm.

A-sáp ngỡ rằng dường như Chúa không ban phước cho những người công bình nhưng lại giúp những người xa cách Chúa trở nên thịnh vượng. Nhưng khi ông “bước vào nơi thánh”, mắt ông được mở ra. Khi chúng ta đến trước mặt Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài và chỉ tập trung vào Ngài mà quên đi bản thân và mọi người xugnq quanh, mắt chúng ta cũng sẽ được mở ra. 

Suy nghĩ của A-sáp đã thay đổi sau khi ông đến trước mặt Đức Chúa Trời và dân sự của Ngài. Ông đã hát:

“Khi lòng tôi chua-xót,

Và dạ tôi xôn-xao,

Thì bấy giờ tôi ở ngu-muội, chẳng hiểu-biết gì;

Trước mặt Chúa tôi ở khác nào một thú-vật vậy.

Song tôi cứ ở cùng Chúa luôn luôn:

Chúa đã nắm lấy tay hữu tôi.

Chúa sẽ dùng sự khuyên-dạy mà dẫn-dắt tôi,

Rồi sau tiếp-rước tôi trong sự vinh-hiển.”

Hy vọng và phần thưởng của chúng ta (và cũng là câu châm ngôn tuyệt vời cho đời sống của chúng ta) nằm trong hai câu thơ tiếp theo:

“Ở trên trời tôi có ai trừ Chúa?

Còn dưới đất tôi không ước ao người khác hơn Chúa.

Thịt và lòng tôi bị tiêu hao;

Nhưng Đức Chúa Trời là sức mạnh của tôi, và là phần tôi đến đời.(câu 25-26).

Thi thiên này kết thúc với một lời nhắc nhở trong câu 28 về mục đích sống của chúng ta:

“Nhưng lấy làm tốt thay cho tôi đến gần Đức Chúa Trời: Tôi nhờ Chúa Giê-hô-va làm nơi nương-náu mình, Đặng thuật lại hết thảy các công-việc Ngài.”

Bạn ở  trên trái đất này để nói với người khác về những gì Đức Chúa Trời đã làm trong cuộc đời bạn. Vì vậy, đừng ngừng nói với người khác về tất cả những gì Ngài đã làm, cho dù họ có đang lắng nghe bạn hay không.

  1. Lời nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời vẫn đang hành động qua những đau khổ của chúng ta

Chúng ta có xu hướng lo sợ về tương lai của mình khi chúng ta bắt đầu đau đớn về thể chất hoặc cảm xúc. Và với bản tính xác thịt, chúng ta có thể có những suy nghĩ như “Chúa đang ở đâu?”, “Tại sao Ngài lại cho phép điều này xảy ra?”, “Làm sao mà điều này có thể đem lại ích lợi cho tôi?”, “Tại sao Ngài không can thiệp?”

Tuy nhiên, Gia-cơ 1:2-4 cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về mục đích của Đức Chúa Trời khi Ngài cho phép chúng ta trải qua những khó khăn ấy. Ngài đang định hình tính cách của chúng ta và giúp chúng ta trưởng thành về mặt thuộc linh. Gia-cơ viết: “Hỡi anh em, hãy coi sự thử-thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui-mừng trọn-vẹn, vì biết rằng sự thử-thách đức-tin anh em sanh ra sự nhịn-nhục. Nhưng sự nhịn-nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn-lành toàn-vẹn, không thiếu-thốn chút nào.”

Tương tự như vậy, Rô-ma 8:28-29 đảm bảo với chúng ta rằng những khổ đau của chúng ta sẽ mang lại lợi ích đời đời cho chúng ta bằng cách biến đổi chúng ta trở nên giống với Chúa Giê-xu: “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu-mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý-muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình-bóng Con Ngài…”

Hãy ngợi khen Ngài khi thử thách ập đến. Ngài đang khiến bạn trở nên giống Con của Ngài hơn.

Bài: Cindi McMenamin; dịch: Vĩnh An
(Nguồn: https://www.crosswalk.com/faith/spiritual-life/biblical-reminders-that-build-your-faith.html)