Bài 188: Chúa vẫn ở đó

Đọc Lu-ca 24:13-35

Câu căn bản: “Đang khi họ trò chuyện và bàn luận với nhau thì chính Đức Chúa Giê-xu đến gần và đồng hành với họ.” (Câu 15).

Suy niệm:  Hai môn đệ từ Em-ma-út lúc ấy rất buồn, họ nghĩ rằng Chúa Giê-xu chết rồi không còn nữa, rồi cuộc đời họ sẽ ra sao đây?  Nhưng ngay lúc ấy Chúa đến gần và cùng đi với họ.

Bạn thân mến, đôi khi chúng ta bó tay, nghĩ rằng Chúa xa ta lắm và mất hết can đảm.

Nhưng không phải như thế, Chúa vẫn ở với chúng ta, Ngài ở bên cạnh chúng ta.

Chúa hiện diện hôm nay, Chúa sống trong tâm hồn chúng ta.

Chúa biết mọi ý nghĩ của chúng ta vì Chúa ở trong cuộc đời chúng ta !

Đôi khi chúng ta cầu nguyện mà mãi chẳng thấy gì. Lòng bắt đầu nghi ngờ: Chúa có nghe không? Chúa có ở đấy không?

Hãy vững lòng, vì Chúa luôn ở gần những ai có tâm hồn tan vỡ, Chúa nghe tiếng kêu khốn khổ. Hãy vững tin, đừng nghi ngờ !

Ngay cả những khi hoàn toàn khó khăn, khi áp lực mạnh tuyệt điểm, khi đêm dường như tối nhất, Chúa vẫn ở đó!

Hãy nương vào đức nhân từ thương xót của Chúa. Có ai giống như Chúa đâu? Chúa là Đấng luôn luôn hiện diện. Hãy xác nhận điểm này: Chúa có mặt ở bất cứ nơi nào !

Ngay khi bạn đọc những hàng chữ này, hằng triệu người trên khắp thế giới đều xác nhận như bạn, và Chúa đang ở bên cạnh mỗi người. Vinh quang thay, Chúa có mặt trong cuộc đời mỗi chúng ta !

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Chúa. Con xác nhận rằng Chúa sống trong con, Chúa có mặt trong phòng của con trong xe của con, trong nơi con làm việc.  Không có ai giống như Chúa.  A-men.

 Nguyễn Sinh