Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 28: Đức Chúa Trời Là Người Cha Rộng Lượng

Bài 28: Đức Chúa Trời Là Người Cha Rộng Lượng

Bài 28:  Đức Chúa Trời Là Người Cha Rộng Lượng

Ma-thi-ơ 7:9-11

9 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng? 10 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?

Đây là lời của chính Chúa Giê-xu nói với các môn đệ khi Ngài còn ở thế gian. Chúa cho biết rằng người tin Chúa có thể biết rõ là họ cầu nguyện thì sẽ được đáp ứng. Chúa đưa ra một hình ảnh cụ thể ở trần gian, đó là quan hệ giữa cha và con mà ai cũng biết. Không người cha tầm thường ở trần gian này cho con đá thay vì cho bánh; cũng không ai cho rắn thay vì cho cá bao giờ. Vì vậy, cha trên trời chắc chắn sẽ cho con cái Ngài những điều tốt nhất theo lời xin của họ. Cha trần gian còn thương con và cho con những vật tốt thay, cha thiên thượng chắc chắn sẽ ban cho con cái Ngài nhiều điều quý hơn nữa. Chúa là người Cha vĩ đại hơn cha trần gian, vì Ngài là Đấng Chủ tể vũ trụ vạn vật, chắc chắn có thể cung ứng cho chúng ta nhiều điều mà cha trần gian không cung ứng nổi. Vì Chúa vĩ đại như thế nên việc đáp lời cầu xin của con dân Ngài cũng chắc chắn hơn cha trần gian.

Qua ngụ ngôn đơn giản này chúng ta học được bài học tâm linh sâu xa. Chúa muốn nhắc cho mọi người nhớ rằng lời cầu xin của một đứa trẻ có một ảnh hưởng mạnh là vì quan hệ giữa nó và cha nó. Lời cầu xin chỉ có hiệu dụng khi đứa trẻ thật sự sống trong mối quan hệ cha con đó, nó sống trong gia đình, trong nhà cha, trong tình thương và trong sự trao đổi thân thiết với cha nó.

Sức mạnh của lời hứa: “Hãy xin sẽ được” căn cứ vào tình thân thiết giữa chúng ta là con, đối với Chúa là Cha trên trời. Khi nào chúng ta sống và đi lại trong mối quan hệ cha con đó thì câu giải đáp cho lời cầu xin là chuyện dĩ nhiên. Bài học về phương pháp cầu nguyện là: Hãy sống như một đứa con của Chúa, thì bạn có thể cầu xin, cầu nguyện đơn sơ như một đứa con, và vì bạn là con của Chúa, bạn dám chắc chắn rằng Chúa nghe lời kêu xin của bạn.

Nhưng cuộc đời làm đứa con thật là như thế nào? Câu trả lời không cần đi đâu xa mà chỉ nhìn vào một gia đình là rõ ngay. Một đứa con bỏ nhà cha ra đi,  không biết đến niềm vui khi có mặt của cha, với tình thương và sự vâng phục cha, thế mà vẫn nghĩ rằng có thể xin cha và cha sẽ cho nó điều nó muốn, đứa con ấy chắc chắn sẽ thất vọng.

Ngược lại, người con nào tương giao với cha, quý trọng, kính yêu cha, coi đó là niềm vui của cuộc đời, sẽ nhận thấy rằng cha rất vui lòng cho nó điều nó kêu xin. Lời Kinh Thánh dạy rằng: “Kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt, đều là con của Đức Chúa Trời.” Tại đây ta thấy người con cầu xin cha mọi điều, khác hẳn với người con được Thánh Linh dẫn dắt. Người nào để Thánh Linh dẫn dắt cuộc đời, cũng là người được Thánh Linh dẫn vào việc cầu nguyện nữa. Người nào tìm ra được Chúa như người cha ban cho điều gì thì chính là sự đáp lời cho người sống  như con của cha vậy.

 

Nhưng sống như con của Chúa, con của Cha là thế nào

Sống như con của cha là cầu xin và tin tưởng như điều Chúa Giê-xu dạy trong bài giảng trên núi về cách đối đãi giữa cha và con. Lời hứa trả lời cầu nguyện nằm trong các ý niệm về cuộc đời, hai việc này không thể tách rời, mà chỉ là một. Chúa là Đấng duy nhất có thể hoàn tất lời hứa, và người nhận cũng biết có quan hệ đến Chúa.

Trong lời hứa: “Hãy xin sẽ được” như có hàm ý rằng: Ta ban những lời hứa này cho những ai mà qua tám phước lành ta thấy hình ảnh của họ, là những đứa con nghèo khó và tinh sạch, là những đứa con mà Ta từng nói rằng: “Vì họ sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời.” (Mat 5:3-9) 

Đó là những đứa con mà ‘Ánh sáng soi trước mặt người ta để người đời thấy việc lành của họ mà ca ngợi Cha trên trời.

Họ là những người bước đi trong tình thương. Những người tìm đến sự toàn thiện, ‘Như Cha ở trên trời là Đấng toàn vẹn.’ (Mat 5:45). 

Họ là những kẻ cầu nguyện, kiêng ăn và làm việc nghĩa  mà không phô trương, nhưng chỉ làm kín nhiệm và Cha là Đấng nhìn thấy trong chỗ kín nhiệm ấy sẽ ban thưởng cho (6:1-18). 

Họ là những người tha thứ cho kẻ khác như Cha đã tha thứ họ (Mat 6:15);  

Những người  tin cậy Cha trên trời sẽ cung ứng mọi nhu cầu dưới đất, nên trước tin tìm đến nước Chúa và sự công chính của Ngài (Mat 6:26-32).

Họ không phải là những người chỉ ngoài miệng lạy Chúa, lạy Chúa nhưng thật sự làm theo ý muốn Cha trên trời. (Mat 7:21).

Đó là những người con của Cha và cuộc đời sống trong tình yêu của Cha và hưởng phước hạnh của Ngài. Trong những cuộc đời làm con của Chúa như thế việc trả lời cầu nguyện rất chắc chắn và phong phú.

Nhưng những lời dạy này có làm nản lòng những người yếu đuối đức tin không? Vấn đề sẽ được giải quyết khi ta nghĩ đến mối tương giao phước hạnh giữa cha và con. Một đứa con có thể yếu đuối.  Nhưng ta nên nhớ rằng trẻ con khác biệt nhiều giữa tuổi và năng khiếu. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải giữ trọn luật của Chúa, nhưng chỉ cần sống như con của Chúa với tất cả tâm hồn thuận phục sống như đứa con trong vâng phục và chân thật. Không cần gì thêm nữa. Cha lúc nào cũng hết lòng thương yêu, ta chỉ cần sống như đứa con của cha, và cầu nguyện như con cầu xin cha vậy.

Mỗi người nên học bài giảng trên núi và dùng làm chỉ nam cho đời sống, người ấy sẽ thấy việc cầu nguyện của mình thay đổi. Nhân danh Cha, mỗi người có thể được cha đáp lời khi cầu nguyện.

Điều mà Chúa muốn dạy ta trong câu Kinh Thánh này là: Bí quyết của việc cầu nguyện hữu hiệu là tâm hồn tràn đầy tình thương của Cha. Chỉ biết Chúa là Cha chưa đủ. Chúa cần thời gian ngự vào tâm hồn ta với tất cả quyền năng mà danh hiệu của Chúa mang theo. Chúng ta cần quan niệm thật quý nhất về tình cha con trần thế. Nghĩ đến tình thương trìu mến mà người cha ấy mong mỏi nơi con, và đáp ứng tương tự. Thế rồi chúng ta nghĩ đến việc tôn thờ Chúa là tình yêu vô hạn và Cha cao cả vô đối.

Khi ta đến cầu nguyện, hãy nghĩ đến tình Cha con trìu mến này với thái độ cho Cha vui lòng, và tin tưởng rằng Ngài sẽ ban cho điều con cầu xin, nếu lời cầu xin thích hợp. Lúc ấy Thánh Linh sẽ đổ tràn tâm hồn ta tình yêu của Cha Thiên thượng. Đây là lúc cầu nguyện với tâm hồn đầu phục Chúa và đời sống dầm thấm trong tình yêu vô hạn này. Nếu một đứa con chỉ tỏ tình thương cha khi đến xin cha điều gì, thì nó có thể thất vọng. Nhưng ai tôn Chúa là cha mãi mãi và trong mọi hoàn cảnh, sẽ đặt toàn cuộc đời mình trước hiện diện và tình yêu của Cha. Lúc đó người ấy sẽ kinh nghiệm đời sống trong Cha vô hạn và sẽ được trả lời cầu nguyện liên tục.

Quý độc giả thân mến, tới đây quý vị có thấy lý do tại sao mỗi ngày chúng ta có ít sự trả lời cầu nguyện từ nơi Chúa không? Và bài học Chúa dạy hôm nay là gì không? Đó là bài học về Cha chúng ta là Đức Chúa Trời.

Chúa Giê-xu từng bắt đầu bài dạy cầu nguyện bằng câu: Lạy Cha chúng con ở trên trời.  Bất cứ ai bắt đầu một lời cầu nguyện chân thành như thế với tất cả lòng kính yêu Chúa, là đã nắm bắt được chiếc chìa khóa mở vào mọi lời cầu xin, và Chúa sẽ nhậm lời, như Ngài đã hứa.

Lạy Chúa! Chúa biết rằng mặc dù đây là điểm đầu tiên và đơn giản nhất trong bài học về cầu nguyện, nhưng đối với tâm hồn chúng con lại thật là khó, vì chúng con biết rất ít về tình thương của Cha trên trời. Lạy Chúa xin dạy chúng con sống với Cha để tình yêu của Ngài gần chúng con, gần chúng con hơn nữa, hơn cả tình thương của cha trần thế này.

Trời cao hơn đất bao nhiêu thì xin sự đảm bảo về việc Chúa lắng nghe lời cầu xin cũng cao xa bấy nhiêu, vì Chúa là Đấng vô hạn, vô biên.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết rằng chỉ có khoảng cách Cha – con đó làm ngăn trở lời cầu nguyện của chúng con được Chúa nghe và nhậm lời, và xin dẫn chúng con vào đời sống con cái Chúa chân thật. Xin mạc khải Cha cho chúng con, với tính mềm dịu, thương yêu trìu mến, để chúng con trở thành con thật của Chúa, và kinh nghiệm được cuộc đời làm con Chúa với năng quyền cầu nguyện.

Lạy Chúa Giê-xu yêu quý, xin ban cho chúng con Thánh Linh Chúa, khiến cho chúng con trở nên con của Chúa trên mặt đất này. Xin cho mỗi lời cầu xin của chúng con tràn đầy đức tin và Chúa sẵn sàng ban cho những gì chúng con cầu xin Ngài, vượt xa mọi điều chúng con suy tưởng.

Phương Pháp Cầu Nguyện
Nguyễn Sinh Biên Soạn

 

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN