Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 39 - Bánh Thực Sự Làm Cho Thỏa Mãn

Bài 39 – Bánh Thực Sự Làm Cho Thỏa Mãn

Đọc Kinh Thánh: Giăng 6:22-35

22Ngày hôm sau, dân chúng ở bờ biển bên kia nhận ra rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền, và Đức Chúa Jêsus không xuống thuyền với các môn đồ, chỉ có các môn đồ đi mà thôi.

23Nhưng có những chiếc thuyền khác từ Ti-bê-ri-át đến đậu gần nơi họ đã ăn bánh sau khi Chúa tạ ơn.

24Vậy, khi đoàn dân thấy Đức Chúa Jêsus không có ở đó, các môn đồ Ngài cũng không, thì họ lên thuyền đi đến thành Ca-bê-na-um để tìm Đức Chúa Jêsus.

25Lúc gặp Ngài ở bờ biển bên kia, họ thưa rằng: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?”

26Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta không phải vì đã thấy các dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê.

27Đừng làm việc vì thức ăn hay hư nát, mà vì thức ăn còn mãi đến sự sống đời đời, là thức ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi; vì ấy là Đấng mà Đức Chúa Trời, là Cha, đã ấn chứng cho.”

28Họ thưa: “Chúng tôi phải làm gì để được làm công việc của Đức Chúa Trời?”

29Đức Chúa Jêsus đáp: “Công việc của Đức Chúa Trời là các ngươi tin Đấng mà Ngài đã sai đến.”

30Họ lại nói: “Thế thì, Thầy làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy và tin? Thầy làm công việc gì?

31Tổ phụ chúng ta đã ăn ma-na trong hoang mạc, như lời đã chép: ‘Ngài cho họ ăn bánh từ trời.’ ”

32Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, không phải Môi-se đã cho các ngươi bánh từ trời đâu; nhưng chính Cha Ta đã ban cho các ngươi bánh thật từ trời.

33Vì bánh của Đức Chúa Trời là bánh từ trời xuống, ban sự sống cho thế gian.”

34Họ nói: “Thưa Chúa, xin ban bánh ấy cho chúng tôi luôn luôn.”

35Đức Chúa Jêsus đáp: “Ta là bánh của sự sống. Ai đến với Ta chẳng hề đói, ai tin Ta chẳng hề khát.

Câu căn bản: 35Đức Chúa Jêsus đáp: “Ta là bánh của sự sống. Ai đến với Ta chẳng hề đói, ai tin Ta chẳng hề khát.

Suy niệm:  Khi đoàn dân không hiểu thấu ý nghĩa của phép lạ hóa bánh cho hơn năm nghìn người ăn, Chúa Giê-xu đã phải giải thích rõ cho họ hiểu. Chúa phân biệt rõ thức ăn tự nhiên, cần thiết nhưng không có giá trị vĩnh hằng, còn thức ăn tâm linh làm thỏa mãn nhu cầu sâu xa nhất của con người.

Chúa giải thích rõ: 32Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, không phải Môi-se đã cho các ngươi bánh từ trời đâu; nhưng chính Cha Ta đã ban cho các ngươi bánh thật từ trời.

33Vì bánh của Đức Chúa Trời là bánh từ trời xuống, ban sự sống cho thế gian.”

Dân chúng lúc ấy no về thể chất, nhưng đói khát trong tâm linh.

Chúa giải thích rõ hơn: Chúa không xuống thế gian để cung ứng bánh cho thể xác, nhưng cung ứng bánh cho tâm linh cho sự sống. 35Đức Chúa Jêsus đáp: “Ta là bánh của sự sống. Ai đến với Ta chẳng hề đói, ai tin Ta chẳng hề khát.

Đoàn dân lúc ấy cần bánh cũng như người Việt chúng ta cần cơm cho khỏi đói. Nhưng câu nói trên đây của Chúa Giê-xu là nói về đói khát trong tâm linh.

Chúng ta ai cũng muốn sống thỏa mãn, nghĩa là không lo lắng ưu tư, không phải tranh đấu mà luôn luôn được an ninh, thỏa lòng. Đó chính là điều mà Chúa Giê-xu nói đến hôm ấy. Chỉ một mình Chúa Giê-xu làm được việc này.

Tin Chúa Giê-xu không phải để được no đủ thức ăn cho thể xác, nhưng để được thỏa mãn mọi nhu cầu tâm linh, thỏa lòng và cứu rỗi.

Bạn tin Chúa chưa? Bạn nên nhớ rằng tin Chúa là bí quyết để hết lo lắng ưu tư mà được cứu rỗi nghĩa là được tha thứ tội ác và hưởng sự sống vĩnh hằng về tâm linh.

Tin Lành không mời mọi người vào đạo, nhưng mời mọi người tin nhận Chúa Giê-xu là bánh sống là được cứu rỗi để hưởng sự sống vĩnh hăng mà không nơi nào khác trong trần gian này cung ứng.

 Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN