Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 82 Làm Con Và Hưởng Quyền Thừa Kế

Bài 82 Làm Con Và Hưởng Quyền Thừa Kế

Bài 82 Làm Con Và Hưởng Quyền Thừa Kế

Đọc Rô-ma 8:15-17

15Thật vậy, anh em đã không nhận lấy tinh thần làm nô lệ để cứ sống trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy tinh thần làm con nuôi, và nhờ đó, chúng ta gọi rằng: “A-ba! Cha!”
16Chính Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.
17Nếu là con cái thì chúng ta cũng là người thừa kế, vừa là người thừa kế của Đức Chúa Trời vừa là người cùng thừa kế với Đấng Christ; nếu chúng ta thật sự cùng chịu khổ với Ngài thì chúng ta sẽ cùng được vinh quang với Ngài.

Câu căn bản: Chính Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. (Câu 16).

Suy niệm: Giăng 1:12 ghi rằng: “Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Chúa Cứu Thế, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời.” Khi còn sống trong tội lỗi chúng ta làm nô lệ cho tội và sống trong lo sợ sẽ bị trừng phạt, tuy nhiên khi tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta được hưởng quyền làm con Đức Chúa Trời. Đây là địa vị con nuôi của Đức Chúa Trời. Khác biệt giữa nô lệ và con nuôi rất lớn. Vì con nuôi được thừa hưởng gia tài của Cha, còn nô lệ không có quyền lợi gì cả.

Người tin nhận Chúa Giê-xu, được cứu khỏi tội và còn được làm con nuôi của Chúa. Ta phải thấy rõ, một bên là làm nô lệ cho tội lỗi xác thịt, mội bên là con nuôi của Đức Chúa Trời.

Căn cứ vào lời Chúa, chúng ta là con nuôi sẽ được thừa hưởng những điều sau đây:

  1. Sự sống vĩnh hằng: “Để chúng ta nhờ ân điển Chúa mà được xưng công chính, trở nên người thừa kế niềm hi vọng về sự sống đời đời.” (Tít 3:7).
  2. Sự cứu rỗi: “Không phải tất cả thiên sứ là các thần phục vụ, được sai xuống để phục vụ những người thừa hưởng sự cứu rỗi hay sao?” (Hê-bơ-rơ 1:14).
  3. Những lời hứa cho thừa hưởng vương quốc của Chúa như cho Áp-ra-ham: “Lời hứa cho Áp-ra-ham và dòng dõi ông được nhận thế gian làm cơ nghiệp, không phải đến từ luật pháp, nhưng nhờ sự công chính của đức tin.” (Rô-ma 4:13); “Nếu anh em thuộc về Đấng Christ thì anh em là dòng dõi Áp-ra-ham, tức là những người thừa kế theo lời hứa.” (Ga-la-ti 3:29); “Nhờ Tin Lành, dân ngoại được trở nên những người thừa kế, những chi thể của cùng một thân, và những người cùng chia sẻ lời hứa trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.” (Ê-phê-sô 3:6).
  4. Vinh quang với Chúa: “Nếu là con cái thì chúng ta cũng là người thừa kế, vừa là người thừa kế của Đức Chúa Trời vừa là người cùng thừa kế với Đấng Christ; nếu chúng ta thật sự cùng chịu khổ với Ngài thì chúng ta sẽ cùng được vinh quang với Ngài” (Rô-ma 8:17).
  5. Sự công chính: “Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa cảnh báo về những việc chưa thấy, và ông th`nh tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Bởi đó ông lên án thế gian và trở nên người thừa kế sự công chính đến từ đức tin” (Hê-bơ-rơ 11:7).
  6. Ân điển của sự sống: “Những người làm chồng cũng vậy, hãy tỏ ra hiểu biết khi chung sống với vợ mình, quý trọng vợ như phái yếu hơn, vì họ sẽ cùng anh em thừa hưởng ân điển sự sống, để không có điều gì ngăn trở sự cầu nguyện của anh em.” (1 Phi-e-rơ 3:7).

Chúng ta là con của Đức Chúa Trời chính Thánh Linh làm chứng như thế cho tâm linh chúng ta. Bạn có tin thế không?

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN