Thứ Sáu, Tháng Tư 12, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 85 - Cánh cổng mở vào Hi vọng

Bài 85 – Cánh cổng mở vào Hi vọng

Đọc Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 13:13

13Nên bây giờ còn có ba điều nầy: Đức tin, hi vọng, tình yêu thương; nhưng điều cao trọng hơn cả là tình yêu thương.

Câu căn bản: 13Nên bây giờ còn có ba điều nầy: Đức tin, hi vọng, tình yêu thương; nhưng điều cao trọng hơn cả là tình yêu thương.

Suy niệm:  Hi vọng là điểm tựa của đức tin và tình thương. Hi vọng khiến cho đức tin hoạt động và tạo điều kiện cho tình thương phát xuất.

Thần học gia Jean Calvin nói rằng: “Hi vọng là bạn đồng hành với cả Đức tin lẫn tình thương. Khi nào hi vọng bị lấy đi, thì dù chúng ta có hùng hồn đến đâu hay lịch sự đến đâu về đức tin cũng không đạt đến được….Hi vọng không có gì khác hơn là mong đợi nhưng điều mà đức tin trông mong vì tin rằng chính Chúa đã hứa như vậy.”

Một thần học gia người Đức tên là Jurgen Moltmann cũng  phát biểu tương tự:

“Trong đời sống người tin Chúa, đức tin là ưu tiên, nhưng khởi đầu bao giờ cũng là hi vọng. Không có cái hiểu biết của đức tin về Chúa Giê-xu, thì hi vọng trở thành không tưởng và vẫn treo lơ lửng trong không gian. Nhưng nếu không có hi vọng, thì đức tin sẽ tan vỡ, người tin Chúa trở thành nhút nhát và cuối cùng đức tin chết. Nhờ đức tin mà một người tìm ra  con đường sống thật, nhưng chỉ hi vọng mới giữ người ấy đi trên con đường ấy. Như thế đức tin trong Chúa Cứu Thế cho chúng ta có bảo đảm về hi vọng, và hi vọng ấy cho chúng ta đức tin trong Chúa Cứu Thế dài rộng và dẫn chúng ta vào sự sống.”

Nói một cách trực tiếp, hi vọng định nghĩa rõ đức tin trong hiện tại và tương lai cùng sáng tạo ra kênh cho tình thương tràn vào.

Hi vọng giúp chúng ta hiểu rõ cách áp dụng  các lời hứa của Chúa cho những vấn đề hay người đặc biệt, và cho chúng ta cái khải tượng kết quả ra thế nào. Hi vọng cũng cho chúng ta được tự do để nhận và biểu lộ tình thương như là một người của Chúa thực hiện ý chỉ của Ngài. Không thế nào có tình thương thật mà không có hi vọng. Vì chúng ta phải biết rõ giá trị và tương lai của người con của Chúa trước khi chúng ta thương yêu. Khi chúng ta mất hi vọng về một người nào thì chúng ta cũng không thể thương yêu người đó được. Hi vọng tạo ra một hình ảnh người nào đó trở thành và xui khiến chúng ta tin tưởng người ấy.

Không có hi vọng, đức tin trở thành cằn cỗi và tình thương trở thành lúng túng.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN