Thứ Sáu, Tháng Sáu 14, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 27/03 – Không Có Một Vài Hiểu Lầm Nào Sao?

Ngày 27/03 – Không Có Một Vài Hiểu Lầm Nào Sao?

“‘Chúng ta hãy trở về xứ Giu-đê.’ Môn đồ thưa rằng: ‘… thầy còn trở lại nơi họ sao?’” (Giăng 11:7-8)

Không phải vì cớ tôi không hiểu được điều Chúa Giê-su Christ nói mà tôi có quyền khẳng định rằng Ngài đã lầm lẫn trong điều Ngài đã nói. Đây là một ý kiến rất nguy hiểm, và không bao giờ đúng khi nghĩ rằng nếu tôi vâng theo các huấn lệnh của Đức Chúa Trời trong từng mỗi chi tiết thì điều nầy sẽ mang đến sự sỉ nhục cho Chúa Giê-su. Điều làm cho Ngài bị sỉ nhục chính là khi chúng ta không vâng lời Ngài. Và sẽ là một sự sai lầm nếu tôi đặt ý kiến riêng của tôi trước sự hướng dẫn rõ rệt của Ngài, mặc dù với lòng khao khát chân thật ngăn ngừa Ngài khỏi bị sỉ nhục cách công khai. Tôi sẽ biết được lúc nào có các huấn lệnh đến từ Đức Chúa Trời vì tính cách kiên trì thầm lặng của các huấn lệnh đóù; nhưng khi tôi bắt đầu đặt những ý nghĩ riêng vả lại và bởi vì lên chiếc cân để cân chúng, cùng sự nghi ngờ và tranh luận len lỏi vào tâm trí, thì chính tôi đang đưa vào trong tôi một yếu tố không thuộc của Đức Chúa Trời. Kết quả của điều nầy sẽ đem lại cho tôi một kết luận, đó là các sự dạy dỗ của Ngài không đúng. Nhiều người trong chúng ta rất trung thành đối với các ý kiến của họ về Chúa Giê-su Christ, nhưng có bao nhiêu người đang trung thành với chính Ngài. Lòng trung kiên với Giê-su có nghĩa tôi phải bước ra bất cứ lúc nào hay nơi nào dù tôi không thấy được (xem Ma-thi-ơ 14:29). Nhưng trung thành với ý kiến riêng của tôi có nghĩa trước hết tôi phải làm sáng tỏ con đường bằng lý trí. Tuy nhiên, đức tin không phải là sự hiểu biết theo tri thức; đức tin là một sự tình nguyện dấn thân cho chính Con Người của Giê-su Christ, mặc dù tôi không thể thấy được con đường phía trước.

Bạn đang tranh luận rằng bạn nên dấn bước trong đức tin với Chúa Giê-su, hay bạn nên đợi cho đến khi bạn thấy thật rõ mình phải làm sao đối với điều mà Ngài đã đòi hỏi nơi bạn? Hãy vâng lời Ngài cách đơn sơ với sự vui mừng thoả mãn. Khi Ngài phán bảo bạn điều gì và bạn bắt đầu tranh luận, đó là vì bạn có sự hiểu lầm điều nào làm cho Ngài được danh dự và điều nào không. Hiện bạn đang trung thành với Cưú Chúa Giê-su, hay trung thành với các ý kiến riêng của bạn về Ngài? Bạn đang trung thành với các điều Ngài phán, hay bạn đang cố gắng trộn lẫn Lời của Ngài với các ý tưởng không hề đến từ Ngài? “Người biểu chi, hãy vâng theo cả”(Giăng 2:5).

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN