Thứ Sáu, Tháng Bảy 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài thứ 280 Cảm tạ và khen ngợi

Bài thứ 280 Cảm tạ và khen ngợi

Đọc Phi-líp 1:3-8

Câu căn bản: Tôi tin chc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn việc ấy cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Câu 6. (chúng tôi xin đổi Đấng Christ Jêsus bằng Chúa Cứu Thế Giê-xu cho dễ đọc).

Suy niệm: Câu 3-4. Sứ đồ Phao-lô thường cảm tạ và cầu thay cho anh em tại Phi-líp.

Người tin Chúa không những cầu nguyện cho mình, nhưng cũng nhớ luôn đến anh chị em trong Hội Thánh để cảm tạ và cầu nguyện cho họ.

Chúng ta cần có những lớp học Kinh Thánh và cầu nguyện với nhau để có dịp biết các điều Chúa ban cho nhau, cũng như các nan đề mà cầu thay. Nên nhớ, chia sẻ cầu nguyện cho nhau chứ không phải chia sẻ để loan các tin xấu về nhau cho người khác biết.

Câu 5. Hội Thánh Phi-líp được khen ngợi vì đã tham gia công tác truyền bá Phúc Âm ngay sau khi Phao-lô đến đó truyền giáo khoảng mười năm trước đó. Họ cũng đã trợ giúp Phao-lô trong mọi hoàn cảnh.

Câu  6. Việc lành đây là công cuộc cứu chuộc khỏi tội ác và cho được tái tạo. Sứ đồ Phao-lô tin rằng Chúa luôn thành tín sẽ bảo vệ đức tin của họ cho đến ngày họ gặp Chúa. Ngày của Chúa Giê-xu là ngày Chúa quang lâm, ngày mà việc cứu rỗi của mỗi người hoàn tất, ngày phúc trình mọi công việc của ta với Chúa.

Câu 7. Đức tin của Hội Thánh Phi-líp được chứng nghiệm qua việc hỗ trợ công việc truyền bá Phúc Âm của sứ đồ Phao-lô, khi ông bị tù hay khi ông đứng ra làm chứng cho Chúa. Nói khác đi, Hội Thánh Phi-líp một lòng một dạ với Phao-lô và tiếp tế cho ông trong mọi hoàn cảnh. Họ hiểu rõ hoàn cảnh của Phao-lô và cùng chia sớt gánh nặng với ông.

Câu 8. Sứ đồ Phao-lô yêu mến họ bằng tình thương chân thật quý mến trong Chúa Giê-xu.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN