Bài thứ 286 Đuốc sáng trong thế gian

Đọc Phi-líp 2:12-18
Câu căn bản: ..để anh em trở nên không chỗ trách được và thanh sạch, là con cái hoàn hảo của Đức Chúa Trời giữa một thế hệ xảo quyệt và sa đọa; giữa thế hệ đó, anh em hãy chiếu rạng như ánh sáng trong thế gian.  Câu 15.

Suy niệm: Sứ đồ Phao-lô dạy về kỹ năng giữ đạo:

  1. Vâng lời. Tín hữu Phi-líp vâng lời Phao-lô dạy khi ông có mặt cũng như vắng mặt.  Nghĩa là ghi nhớ và thực hành luôn. Thức canh và cầu nguyện càng hơn khi không có người hướng dẫn. Vâng lời khi đi nhà thờ hay khi ở nhà riêng.
  2. Vâng lời trong lĩnh vực nào? Lĩnh vực cứu chuộc chính mình (câu 12). Chúng ta chỉ nhờ lòng tin mà được cứu, tuy nhiên mỗi người sống đều bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Chúng ta sống là sống với người khác vì thế phải: thương yêu, đồng tâm, tránh tham vọng ích kỷ, quan tâm đến quyền lợi của người khác.
  3. Vâng lời với thái độ nào? Sợ sệt và run rẩy. Sợ đây là kính sợ Chúa và run rẩy khiếp sợ tội lỗi không dám phạm. Tức là cực kỳ cẩn trọng, chứ không coi thường, hời hợt.
  4. Nhờ sức Chúa. Câu 13. Chúa là động cơ thúc đẩy và năng lực cho ta làm được những điều tốt lành theo ý Chúa. Nghĩa là Chúa cho ta cái khát khao hay ước ao thiện lành nhưng còn ban năng lực để thực hiện nữa.
  5. Mục đích là gì? Giữ vững Lời Hằng sống: đạo Chúa, Phúc Âm với đức tính: tinh ròng không pha lẫn (Bản Kinh Thánh truyền thống ghi : ..được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được.)

Nhưng chúng ta đừng quên tâm tình của vị sứ đồ tận tâm này: Người Phi-líp là phần thưởng của công khó Phao-lô, mặc dù ông có tử đạo vì họ ông cũng vui lòng.

Nguyễn Sinh