Thứ Ba, Tháng Bảy 16, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Chúa Giê-xu Giáng Sinh

Chúa Giê-xu Giáng Sinh

Đọc Lu-ca 2:1-21

1Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ kiểm tra dân số trong khắp thiên hạ.

2Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện trong thời Qui-ri-ni-u làm tổng đốc xứ Sy-ri.

3Mọi người đều phải trở về nguyên quán để đăng ký.

4Vì Giô-sép là dòng dõi nhà Đa-vít nên cũng từ thành Na-xa-rét, miền Ga-li-lê, lên thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, thuộc xứ Giu-đê,

5để đăng ký tên mình và tên Ma-ri, người đã đính hôn với mình, đang có thai.

6Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sinh nở của Ma-ri đã đến.

7Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ, vì quán trọ không còn chỗ cho họ.

8Cũng trong vùng ấy, có mấy người chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên.

9Một thiên sứ của Chúa hiện đến với họ, vinh quang của Chúa chói rạng chung quanh nên họ rất sợ hãi.

10Nhưng thiên sứ bảo họ: “Đừng sợ! Nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người.

11Vì hôm nay tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi.

12Đây là dấu hiệu để các ngươi nhận ra Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ.”

13Bỗng nhiên, có muôn vàn thiên binh cùng với thiên sứ ấy ngợi ca Đức Chúa Trời rằng:

14“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,Bình an dưới đất, ân ban cho người!”

15Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, các người chăn chiên nói với nhau rằng: “Chúng ta hãy đi đến thành Bết-lê-hem xem việc đã xảy ra mà Chúa cho chúng ta biết.”

16Vậy, họ vội vàng đi đến đó, gặp Ma-ri, Giô-sép, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ.

17Khi thấy vậy, họ liền thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó.

18Ai nghe chuyện các người chăn chiên kể cũng đều ngạc nhiên.

19Còn Ma-ri thì ghi tạc mọi lời ấy và suy ngẫm trong lòng.

20Các người chăn chiên trở về, tôn vinh và ngợi ca Đức Chúa Trời về mọi điều họ đã nghe và thấy, đúng như lời đã bảo trước với họ.

21Khi được trọn tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì họ đặt tên là Jêsus, là tên thiên sứ đã đặt trước khi con trẻ được thai dựng trong bụng mẹ.

Câu căn bản: Vì hôm nay tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi.  (Câu 11).

Suy niệm:  Phần Phúc âm Lu-ca chúng ta đọc hôm nay cho chúng ta biết những điều sau đây về việc Chúa Giê-xu giáng sinh:

  1. Thời điểm Chúa Giáng Sinh. Dưới thời Hoàng Đế La-mã Au-gút-tơ (Năm 27 trước Công Nguyên đến năm 14 sau Công Nguyên).
  2. Nơi chốn Chúa sinh ra. Bết-lê-hem, thuộc xứ Giu-đê. Việc Giô-sép và Ma-ri, người vợ hứa, phải về Bết-lê-hem đăng ký là do thủ tục kiểm tra, nhưng cũng do thiên sứ cho họ hay trước rằng Con trẻ là Đấng Mê-si-a, và theo lời tiên tri của Mi-chê 5:2, thì Ngài phải sinh tại Bết-lê-hem. Mặt khác, Ma-ri đã gần ngày sinh, nên Giô-sép không muốn để Ma-ri ở nhà một mình.
  3. Việc thiên sứ loan tin cho bọn chăn chiên-cừu, và họ đến thăm Chúa Hài Đồng.
  4. Sứ điệp của thiên sứ cho bọn chăn chiên và bài ca mừng Chúa Giáng sinh đầu tiên.
  5. Lời chứng của bọn chăn chiên.
  6. Thủ tục cắt bì và đặt tên cho Chúa Hài Đồng.

Thiên sứ báo cho bọn mục tử một tin mừng: Chúa Cứu Thế Giáng Trần. Thiên sứ bảo: Đây là niềm vui lớn cho mọi người.

Theo bạn thì niềm vui ấy là gì? Có quan hệ gì đến chúng ta ngày nay sau 21 thế kỷ không?

Người tin Chúa và người không tin Chúa đều ăn mừng Chúa Giáng Sinh, nhưng bạn biết tại sao người ta ăn mừng khác nhau không?

Trong mùa Giáng sinh năm nay mời bạn chuẩn bị nói về Chúa Giáng Sinh cho một  người.

Chúc bạn Giáng Sinh vui vẻ.

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN