Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 22/12: CHUẨN BỊ CHO SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA

TNHN 22/12: CHUẨN BỊ CHO SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA

CHUẨN BỊ CHO SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA

Có tiếng kêu lên trong đồng hoang rằng:
“Hãy chuẩn bị con đường của Chúa; Hãy làm bằng thẳng các lối đi của Ngài . . .
Bấy giờ mọi loài xác thịt sẽ thấy ơn cứu rỗi của Ðức Chúa Trời.” 
Lu-ca 3:4, 6

Nếu muốn được nhận lãnh sự hiện diện đầy quyền năng của Chúa, chúng ta phải chuẩn bị chính mình. Giăng Báp-tít là sứ giả của Chúa để giúp mọi người chuẩn bị đón nhận Đấng Cứu Thế của nhân loại. Giăng đã rao giảng một cách chắc chắn: “Hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần” (Ma-thi-ơ 3:2). Những người nghe sứ điệp của Giăng và chuẩn bị đời sống mình đều nhận ra Chúa Giê-su khi Ngài đến, và họ bỏ lại tất cả để theo Ngài. Điều này đặc biệt đúng với các môn đồ, những người mà chính Chúa đã chuẩn bị tấm lòng của họ (Ma-thi-ơ 16:17). Sự chuẩn bị dọn đường phải đi trước rồi mới đến sự hiện diện của Chúa!

Hướng dẫn của Chúa rất cụ thể cho việc chuẩn bị: đó là ăn năn! Điều này liên quan đến một sự thay đổi hoàn toàn về tâm trí, trái tim, ý chí, và hành vi đối với Ngài. Ngài là Chúa, và đời sống bạn phải được chuẩn bị để đón nhận Ngài làm Chúa của mình. Điều gì ít hơn thế đều không đủ. Một số người đã không chuẩn bị để bước theo Chúa Giê-su nên đã bỏ lỡ cơ hội (Lu-ca 9:57-62). Các lãnh đạo tôn giáo trong thời Chúa Giê-su phần lớn đều không chuẩn bị đón Ngài đến. Họ biết Đấng Mê-si-a sẽ đến. Họ cũng biết Ngài sẽ giáng sinh tại đâu (Ma-thi-ơ 2:4-6). Nhưng khi có tin loan báo Đấng Cứu Thế đã ra đời, họ không cố gắng chút nào để tìm đến với Ngài, thay vào đó lại chỉ thích lễ nghi tôn giáo của mình. 

Nếu bạn không chuẩn bị, bạn cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội được kinh nghiệm Chúa Giê-su. Bạn có thể thực hành tôn giáo, nhưng bạn sẽ bỏ lỡ mất Chúa. Trong khi những người khác được gặp gỡ Chúa cách riêng tư trong việc thờ phượng, thì lòng bạn lại không hề lay chuyển. Khi người khác nghe được tiếng mới mẻ từ Chúa, bạn lại chỉ kinh nghiệm được sự im lặng đớn đau. Sinh hoạt tôn giáo không bao giờ có thể thay thế cho một tấm lòng trong sạch trước mặt Chúa. Tấm lòng trong sạch chỉ có thể đến qua sự ăn năn. Như lời của một tác giả Thánh Thi, hãy cầu nguyện, xin Chúa tra xét lòng bạn và bày tỏ cho bạn biết cần phải ăn năn tội lỗi của mình (Thánh Thi 139:23-24). 

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN